DE AMFIBIEËN- EN REPTIELENWERKGROEP  (ARWG)
Met een aantal NP-vrijwilligers van onze afdeling De Wielewaal zijn we actief op ons werkingsgebied. Wat proberen we te doen?
1) ieder jaar plaatsten we in de Vogelzangstraat ter hoogte van de Elstbeek paddenschermen over een lengte van ongeveer 40 à 50 meter. Deze drukke oversteekplaats van zowel padden, kikkers en diverse salamandersoorten wordt voorzien van de nodige infopanelen zodat passanten vernemen dat iedere morgen de emmers geledigd worden en de dieren veilig aan de ander kant van de straat gezet worden. De deelnemers worden gevraagd om de aantallen en soorten in te geven via een data-systeem. Los van deze locatie wordt er op ‘toptrekavonden’ gepatrouilleerd door een aantal vrijwilligers over gans de lengte van de Vogelzangstraat. We beschikken over een mailgroep die geactiveerd wordt kort voor de toptrekavonden. Ook via facebook houden we de mensen op de hoogte van onze activiteiten. Op de hoeken van de zijstraten worden verkeersborden geplaatst zodat iedereen gedurende de maanden januari/februari/maart op de hoogte is van de actie; die loopt i.s.m. de gemeente Nijlen.
In de Marnixdreef te Kessel proberen we ook schermen te zetten i.s.m. met de gemeente Nijlen.
Ook op diverse plaatsen in Emblem worden er ieder jaar overzetacties gehouden
2) Op de Berlaarsesteenweg te Kessel werd bij de heraanleg van de baan over een lengte van enkele honderden meters eveneens permanente schermen aangelegd die toegang geven aan BUFO-tunnels onder de baan. I.s.m. de gemeente worden die ieder jaar onderhouden!
3) Op diverse plaatsen worden inventarisaties gehouden. Zo komen we te weten welke soorten amfibieën er nog voorkomen in grachten en poelen.
4) Bij het wegvangen van de exoot, de stierkikker, in het Sigma-gebied te Kessel hebben we onze hulp aangeboden aan ANB.
5) In het vooruitzicht van een groot verkeersproject te Lier wordt een grote voortplantingsplaats van zowel Kleine als Alpen watersalamander bedreigd. We nemen een initiatief voor een herlocalisatie. Het was ook een voormalige locatie van de Kamsalamander!
6) Enkele vrijwilligers helpen ook ieder jaar mee aan de inventarisatie/monitoring van poelen ( zelfs buiten ons werkingsgebied) die aangelegd zijn door Reg.Landschap Rivierenland.
Interesse om mee te helpen? Mail/bel : 03 481 94 79 ; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
7) Vanzelfsprekend worden alle losse waarnemingen ingegeven via waarnemingen.be.

DE VLINDERWERKGROEP
De vlinderwerkgroep van Natuurpunt afd. De Wielewaal is actief op diverse manieren en diverse locaties. De leiding is in handen van Robin Vermylen. Even een overzicht van de acties :
1) Met een lichtval worden gespreid over het jaar op diverse locaties de soorten nachtvlinders geïnventariseerd. Zo is er op één locatie in de Kleine Netevallei – gespreid over de jaren- al het indrukwekkend aantal van meer dan 745 soorten gemonitord. Dankzij deze info kan er ook advies gegeven worden aan de beheerders van de reservaten om hun beheer aan te passen.
2) Ieder jaar worden er een aantal laagdrempelige educatieve vlindertochten gehouden. Doorkruiste locaties zijn dan meestal Kesselse heide, ’t Goor, Steenbeemden, Nazareth-Zuid.
3) In een aantal reservaten plaatsen we de zgn. Vlinderlooprouteborden :   ’t Goor, Jutse Plassen zijn er twee voorbeelden van.
4) Vanzelfsprekend worden alle losse waarnemingen ingegeven via waarnemingen.be.

 

DE VLEERMUIZENWERKGROEP
De vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt afd. De Wielewaal is actief op diverse manieren en diverse locaties. De leiding is in handen van Clark Peeters die samenwerkt met mensen van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.

Een overzicht :

1)Tijdens de zomer trachten we een beeld te krijgen van de verschillende soorten die in ons werkingsgebied voorkomen. Determinatie gebeurt op zicht en met de Bat-detector. Alle zekere  waarnemingen worden ingegeven in de databank van www.waarnemingen.be.

2) We trachten ieder jaar via een laagdrempelige educatieve wandeling geïnteresseerde leden aan te leren hoe vleermuizen in het veld te determineren.

3) Geregeld krijgen we vragen van (soms ‘verontruste’) particulieren die een kolonie vleermuizen op hun zolder en/of achter hun sierluiken ontdekken. Educatieve uitleg is dan erg belangrijk.

4) Als we foto’s ontvangen van een vleermuis met vraag naar determinatie, werken we samen met de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. Determinatie volgens foto is immers niet altijd evident en zelfs vaak onmogelijk.

5) Op vraag van particulieren en overheden gaan we na of in te kappen bomen vleermuizen aanwezig zijn. Indien we dit vermoeden, wordt de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt ingeschakeld om een oplossing te zoeken.

6) In het verleden werd deelgenomen aan de Nacht van de Vleermuis. Dit gebeurde o.a. in het Fort van Kessel en op Anderstad. Gesprekken lopen om het evenement dit jaar opnieuw te organiseren.
7) Voor de forten in de Antwerpse fortengordel trachten we i.s.m. met de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt beheerovereenkomsten af te sluiten met de verschillende overheden. Dit is al gebeurd voor het Fort van Kessel (Nijlen).  Met de stad Lier lopen momenteel gesprekken om de bijzonder rijke aanwezige vleermuizenpopulaties in het Fort van Lier voor de toekomst te beschermen.

8) Via de milieuraad van Nijlen trachten we privé-eigenaars van kastelen en oude hoevegebouwen te overtuigen om hun zolders ‘vleermuisvriendelijk’ in te richten en te beheren.

DE VOGELWERKGROEP
De vogelwerkgroep van Natuurpunt afd. De Wielewaal is actief op diverse manieren en diverse locaties. De leiding is in handen van Gerald Driessens. Even een overzicht van de acties :
1) Ieder jaar wordt er dankzij het succesvol broedgeval van de Slechtvalk in de broedbak bovenop de St.-Gummarustoren te Lier via een kabelverbinding in de Bib van Lier een  live-zicht gebracht aan iedereen die het zien wil! Een prachtige promotie voor Natuupunt en de Stad Lier. Ieder jaar worden ook de jongen hier geringd! Dankzij deze info kan er ook advies gegeven worden aan de beheerders van de reservaten om hun beheer aan te passen.
2) Ieder jaar wordt er op een deelgebied van het reservaat Anderstad een eilandje ingericht als broedplek voor de Visdief. Drijvende eilandjes worden ook voorzien ( en mét succes) op de Jutse Plassen en Anderstad.
3) De opvolging en verfijning van de Gierzwaluwenactie rondom de zgn. Sionssite ( Lier) wordt bestendigd. Het voorbije jaar was er bovendien een overkoepelende Gierzwaluwenbijeenkomst.
4) Vanzelfsprekend worden alle losse waarnemingen ingegeven via waarnemingen.be.
5) regelmatig worden er educatieve tochten gegidst voor externe organisaties of in functie van de opleiding van natuurgidsen

 

De plantenwerkgroep

Onze plantenwerkgroep focust sinds het begin van het LIFE+ project in 2010 in de Kleine Netevallei op het inventariseren van percelen in eigen regio.

Door het herhaaldelijk inventariseren van percelen, krijgen we een zicht op de evolutie van de flora in de verschillende weilanden, hooilanden, bossen.

In 2022 inventariseerden we in Emblem in het kader van de ‘Grote Opkuis’ de waardevolle bomen en noteerden exoten. Zo krijgen de planners zicht op welke bomen er eventueel kunnen gespaard worden tijdens de ingrijpende werken om de Bollaak opnieuw te laten meanderen.

In januari hielden we traditioneel een korstmossenwandeling op de Kesselse heide.

Een andere weerkerende activiteit is een knoppenwandeling: we hebben aandacht voor de verscheidenheid aan knoppen van de bomen en andere winterkenmerken.

En zoals elk jaar inventariseerden we percelen: een nieuw aangekocht weiland in het Viersels Gebroekt werd al voor de eerste maal doorkruist.

Wij hopen dit jaar onze werking zo verder te zetten met ook aandacht voor inventarisaties in onder andere de Grote Netevallei en de Brede Zeyp.