10de slechtvalkenhappening - weer een succes!

 De eieren werden door de slechtvalken weer succesvol uitgebroed!

Slechtvalkenhappening1 
 Slechtvalkenhappening2

Kon je er niet bij zijn, herbekijk dan de reportage van RTV via onderstaande link:

http://rtv.be/artikels/4-nieuwe-slechtvalken-op-sint-gummarustoren-a25303

Je kan ook altijd een kijkje gaan nemen naar de live beelden in de stedelijke bibliotheek op het Kardinaal Mercierplein.

 


Slechtvalkenhappening - Weer een succes!

Ook dit jaar werden de eieren succesvol uitgebroed!

Slechtvalkenhappening1 
 

 

 


 

Waarom kapt Natuupunt bomen? (vervolg)

In vorige Karekiet lazen jullie waarom Natuurpunt tot verrassing van zowel natuurpuntleden als van niet-leden hier en daar bomen kapt. Het ging enerzijds voornamelijk om de monotone productiebossen te diversifiëren en anderzijds werd er beslist om grote omvormingswerken te laten uitvoeren zodat we eigenlijk een heel ander en zeldzamer biotoop creëerden. Beide ingrepen beoogden een hogere biodiversiteit.


Als we kijken naar waarom ONZE Natuurpuntafdeling bomen kapt dan klopt dat maar hier in onze Netevalleiën zijn er toch enkele aspecten extra die we graag toelichten. Het verwijderen van de zgn. productiebossen kan hier bij ons zo goed als herleid worden naar het kappen van de massaal aangeplante Canadabomen. Een exoot die hier in onze natte gronden weliswaar snel groeit ( houtproductie) maar absoluut niet thuis hoort en een negatieve invloed heeft van zijn massale bladafval op de onderliggende bodemflora. We bereiken terug het oorspronkelijke ‘open rivierlandschap’ waar Watersnip zijn baltsvlucht kan uitvoeren en waar Rietzanger zijn plek vindt. Als voorbeelden van omvormingsbeheer kunnen we het gedeeltelijk verwijderen van grote wilgenopslag in het Viersels Gebroekt opnoemen.
Watersnip, Blauwborst, Bruine kiekendief plukken de vruchten van deze ingrepen.


Eén van de voornaamste redenen waarom er de jongste jaren veel bomen door NP gekapt zijn in onze Netevalleiën is de zogenaamde HERSTELPLICHT. Iedereen weet dat onze afdeling heel vele illegale vijvers met dito chalets en koterij heeft opgekocht. In bijna alle gevallen rusten op die vijvers, chalets, tuinhuisjes, … PV’s ( Proces verbalen). Deze PV’s worden door de eigendomsoverdracht overgedragen op de nieuwe eigenaar en dus moet natuurpunt de toestand in de oorspronkelijke staat herstellen.
Dit betekent concreet: de illegale bouwsel afbreken en selectief afvoeren maar vooral de vijver dempen met de grond die er ooit uitgehaald is. Deze grond werd bij aanleg als een dijk rond de vijver gelegd. Daarop werden allerlei struiken en boompjes aangeplant die 40 jaar na datum uitgegroeid zijn tot grote bomen … die in de weg staan om de grond terug in de vijver te deponeren. Zo komen grote hoeveelheden brandhout ter beschikking.

We maakten van deze situatie gebruik om een tijdelijke fondswervingsactie te starten. Even aanstippen dat het hier dikwijls gaat over ‘exotische’ boomsoorten die absoluut niet thuis horen in onze drassige vloeibeemden.
Treurwilgen, sparren, dennen, cypressen, kerslaurier, … zien we liever ergens anders staan. Ook even melden dat indien bomen worden verwijderd door de prof. terreinploegen of die werken gebeuren
in het kader van LIFE+ het hout NIET ter beschikking komt van onze NP-afdeling. Door zo te werken drukken we fors de kosten van de uitbestede werken.


Tenslotte worden er ook hier en daar bomen gekapt omdat we heel lokaal en ad hoc natuurontwikkelingsprojecten uitvoeren. Denken we maar aan het project ‘De Elzen’ te Kessel. Teneinde midden een bosgebied een microklimaat te creëren (windluw, zonnig, waterpartij, …) werden er heel wat omstaande bomen verwijderd. Zo ontstaat ter plekke een ‘zoemende’ natuuroase vol insecten zoals libellen, vlinders en in de zon beschenen waterplas zwemmen torren, salamanders, … lustig rond.

Zo zie je dat om bepaalde beheerdoelstellingen te bereiken hier en daar bomen sneuvelen maar we stippen even aan dat onze NP-afdeling al vijf jaar op rij een grote boomplantingsactie op touw heeft gezet. We verwijzen hier graag naar het bosaanplantingsproject   ‘De Brede Zeyp’ te Koningshooikt. Daar werden op de daarvoor geschikte percelen ettelijke hectares bos aangelegd met inheemse bomen en struiken.

Inhuldiging natuurontwikkelingsproject De Elzen

Onder ruime belangstelling werd de nieuw aangelegde natuuroase midden in het bosgebied ‘ De Elzen’ te Kessel plechtig ingehuldigd.
Dankzij de verschillende partners zoals Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt afd. De Wielewaal ,
de gemeente Nijlen, WBE Nete en Wimp, JNM Pallieterland én ANB werd dit project mogelijk.

Zonder enige deelnemende partij te onderschatten wil ik toch de ‘echte werkers’ van Natuurpunt ( Beheerteam Grote Nete) een dikke pluim geven.
Fysieke kracht en vooral doorzettingsvermogen ‘dropen’ eraf!
Op een enorm korte periode werd er een windluwe zone gecreëerd waar de fauna zoals vlinders,
libellen, ijsvogel, … en flora zoals Gele lis, Watertorkruid, … zich volop kunnen ontwikkelen.

Symbolisch werd midden de waterpartij een gevlochten libel neer gepland.
Na de officiële inhuldiging en dito toespraken werden we voor het klassieke hapje en drankje ontvangen door
de uitbaters van de manege van Sophie Van Dyck in de Bartstraat.
Dank aan Kristine en Alice voor al het kruidige lekkers.
Op vraag van velen zullen enkele recepten op onze afdelingswebsite te vinden zijn.
Het opvolgingsbeheer werd uitvoerig besproken : strijd tegen een exoot (Reuzenbalsemien),
het periodiek en gefaseerd maai- en hooibeheer. Ook het reeds opgestarte monitoring/inventarisatiewerk werd verder afgesproken.

De Elzen inhuldiging 3363 verkleind  De Elzen inhuldiging 3365 verkleind  De Elzen inhuldiging 3372 verkleind 
 De Elzen inhuldiging 3373 verkleind  De Elzen inhuldiging 3392 verkleind  De Elzen inhuldiging 3393 verkleind

Ook Gazet van Antwerpen heeft deze parel ontdekt en schreven hierover volgend artikel:

http://www.gva.be/verwilderde-vijver-groeit-uit-tot-verborgen-paradijsje

 Als je nog even wil nagenieten kan dat ook door dit filmpje te bekijken: De Grote Netedag


 

13 mei werd het Bernardijnenbos ingehuldigd

Onder impuls van ons bestuurslid , Herman De Voeght, maar dankzij de bereidheid van de Kerkfabriek St.-Gummarus Lier
konden we half mei jl. een kleine natuurparel toevoegen aan de gebieden die onder beheer van
Natuurpunt afd. De Wielewaal vallen.
Het gebiedje dat een hectare groot is, bevindt zich langsheen de zgn. omleidingsvaart die iets verderop uitmondt
in de Kleine Nete.
Na de klassieke nachtegalentocht werd de beheerovereenkomst tussen onze Natuurpuntafdeling
en de Kerkfabriek officieel getekend en een Natuurpuntbord onthuld.
Nadien werden we vriendelijk ontvangen in de kantine van de naastgelegen visclub ‘ De Netezonen’.
Terwijl we genoten van de aangeboden hapjes en drankjes droomden we van de ontwikkeling
van het kleine natuurgebiedje aan de rand van de Stad.

Hopelijk vindt de Nachtegaal zijn plek en kunnen amfibieën zoals de salamanders
en bruine kikkers hun voortplantingsplaats eer aan doen.
Een verantwoordelijke die vlak in de buurt woont, Piet Horsten, zal waken over het gebied,
maar hoopt op de ganse omgeving zodat sociale controle het natuurgebiedje kan behoeden tegen sluikstort en verstoring.

 


 

Welkom

Natuurpunt De Wielewaal is actief in Lier, Nijlen, Berlaar, Zandhoven en de deelgemeenten Broechem en Emblem van Ranst.
Samen met meer dan 1400 gezinnen in onze afdeling maken wij werk van natuur voor iedereen. 
Heel wat lokale vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor het beheer in natuurgebieden, een sterke beleidswerking en de 
verenigingswerking met allerhande activiteiten. 
Wij bieden boeiende uitstappen, dia-avonden, cursussen, geleide wandelingen en nog veel meer aan. Ontdek het op onze website !

Wil je lid worden? Klik dan hier: WORD LID 

Wil je informatie krijgen?


Info_puntZo kan je op de hoogte blijven van onze uitstappen, 
evenementen en cursussen (ook voor niet-leden!)

Registreer door hier te klikken: registreer en ontvang informatie via e-mail

Ben je al geregisteerd, maar wil je de informatie niet langer krijgen?
Schrijf je uit door hier te klikken: uitschrijven

Natuurpunt De Wielewaal beperkt het gebruik van de registratie-informatie tot het uitsturen van informatie over onze wandelingen, uitstappen en evenementen.
Je informatie wordt met respect voor je privacy behandeld.