Terugblik spaghettidag

Wat een fantastische editie van onze jaarlijkse Spaghettidag!
Er werden 498 bordjes pasta geteld.
BEDANKT aan iedereen die er bij was en een bijdrage heeft geleverd aan een van onze grootste aankopen van natuurgebied!
De vrijwillige medewerkers zijn alvast hun beentjes aan het insmeren voor de volgende editie.

spaghetti 2016 5814 verkleind  spaghetti 2016 5822 verkleind  spaghetti 2016 5830 verkleind   
 spaghetti 2016 5855 verkleind  spaghetti 2016 5856 verkleind  spaghetti 2016 5858 verkleind  
 spaghetti 2016 5866 verkleind  spaghetti 2016 5868 verkleind  spaghetti 2016 5882 verkleind  

 


Natuurreisverslag - Vogels

reisverslag2016


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Zwerfvuil opruimen

Het opruimen van zwerfvuil en sluikstort in de Vogelzangstraat:
2 uurtjes met 6 NP-vrijwilligers … een camionnette vol!
Dankzij de hulp van de gemeente Nijlen ( Zapperactie) werd alles opgehaald!

 zwerfvuil

 

 


Proficiat!

Onze afdeling kocht 20 ha extra natuurgebied!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hou onze website in het oog, meer info volgt.

 1

 


Natuurpunt in Gazet Van Antwerpen

 IMG

 


10de slechtvalkenhappening - weer een succes!

 De eieren werden door de slechtvalken weer succesvol uitgebroed!

Slechtvalkenhappening1 
 Slechtvalkenhappening2

Kon je er niet bij zijn, herbekijk dan de reportage van RTV via onderstaande link:

http://rtv.be/artikels/4-nieuwe-slechtvalken-op-sint-gummarustoren-a25303

Je kan ook altijd een kijkje gaan nemen naar de live beelden in de stedelijke bibliotheek op het Kardinaal Mercierplein.

 


Slechtvalkenhappening - Weer een succes!

Ook dit jaar werden de eieren succesvol uitgebroed!

Slechtvalkenhappening1 
 

 

 


 

Waarom kapt Natuupunt bomen? (vervolg)

In vorige Karekiet lazen jullie waarom Natuurpunt tot verrassing van zowel natuurpuntleden als van niet-leden hier en daar bomen kapt. Het ging enerzijds voornamelijk om de monotone productiebossen te diversifiëren en anderzijds werd er beslist om grote omvormingswerken te laten uitvoeren zodat we eigenlijk een heel ander en zeldzamer biotoop creëerden. Beide ingrepen beoogden een hogere biodiversiteit.


Als we kijken naar waarom ONZE Natuurpuntafdeling bomen kapt dan klopt dat maar hier in onze Netevalleiën zijn er toch enkele aspecten extra die we graag toelichten. Het verwijderen van de zgn. productiebossen kan hier bij ons zo goed als herleid worden naar het kappen van de massaal aangeplante Canadabomen. Een exoot die hier in onze natte gronden weliswaar snel groeit ( houtproductie) maar absoluut niet thuis hoort en een negatieve invloed heeft van zijn massale bladafval op de onderliggende bodemflora. We bereiken terug het oorspronkelijke ‘open rivierlandschap’ waar Watersnip zijn baltsvlucht kan uitvoeren en waar Rietzanger zijn plek vindt. Als voorbeelden van omvormingsbeheer kunnen we het gedeeltelijk verwijderen van grote wilgenopslag in het Viersels Gebroekt opnoemen.
Watersnip, Blauwborst, Bruine kiekendief plukken de vruchten van deze ingrepen.


Eén van de voornaamste redenen waarom er de jongste jaren veel bomen door NP gekapt zijn in onze Netevalleiën is de zogenaamde HERSTELPLICHT. Iedereen weet dat onze afdeling heel vele illegale vijvers met dito chalets en koterij heeft opgekocht. In bijna alle gevallen rusten op die vijvers, chalets, tuinhuisjes, … PV’s ( Proces verbalen). Deze PV’s worden door de eigendomsoverdracht overgedragen op de nieuwe eigenaar en dus moet natuurpunt de toestand in de oorspronkelijke staat herstellen.
Dit betekent concreet: de illegale bouwsel afbreken en selectief afvoeren maar vooral de vijver dempen met de grond die er ooit uitgehaald is. Deze grond werd bij aanleg als een dijk rond de vijver gelegd. Daarop werden allerlei struiken en boompjes aangeplant die 40 jaar na datum uitgegroeid zijn tot grote bomen … die in de weg staan om de grond terug in de vijver te deponeren. Zo komen grote hoeveelheden brandhout ter beschikking.

We maakten van deze situatie gebruik om een tijdelijke fondswervingsactie te starten. Even aanstippen dat het hier dikwijls gaat over ‘exotische’ boomsoorten die absoluut niet thuis horen in onze drassige vloeibeemden.
Treurwilgen, sparren, dennen, cypressen, kerslaurier, … zien we liever ergens anders staan. Ook even melden dat indien bomen worden verwijderd door de prof. terreinploegen of die werken gebeuren
in het kader van LIFE+ het hout NIET ter beschikking komt van onze NP-afdeling. Door zo te werken drukken we fors de kosten van de uitbestede werken.


Tenslotte worden er ook hier en daar bomen gekapt omdat we heel lokaal en ad hoc natuurontwikkelingsprojecten uitvoeren. Denken we maar aan het project ‘De Elzen’ te Kessel. Teneinde midden een bosgebied een microklimaat te creëren (windluw, zonnig, waterpartij, …) werden er heel wat omstaande bomen verwijderd. Zo ontstaat ter plekke een ‘zoemende’ natuuroase vol insecten zoals libellen, vlinders en in de zon beschenen waterplas zwemmen torren, salamanders, … lustig rond.

Zo zie je dat om bepaalde beheerdoelstellingen te bereiken hier en daar bomen sneuvelen maar we stippen even aan dat onze NP-afdeling al vijf jaar op rij een grote boomplantingsactie op touw heeft gezet. We verwijzen hier graag naar het bosaanplantingsproject   ‘De Brede Zeyp’ te Koningshooikt. Daar werden op de daarvoor geschikte percelen ettelijke hectares bos aangelegd met inheemse bomen en struiken.