Nota: naast deze bestuursleden en contactpersonen kunnen wij nog rekenen op heel wat actieve Natuurpunters!

 Bestuur
 Voorzitter  Marc Vermylen
 Ondervoorzitter  **** Vacant ****
 Secretaris  Paul De Haes
 Penningmeester  Lieve Mariën & Leo Vaes
 Ledenadministratie  Lindsay Otten

 

 Contactpersonen Plaatselijke werking
 Berlaar  Koen Kerremans
 Broechem en Emblem  Clark Peeters
 Lier  Luc Swaegers
 Nijlen  Marc Vermylen
 Zandhoven  Hugo Van Aert

 

 Voorzitters beheerteams
 Beneden Nete  Luc Swaegers
 Kleine Nete  Marc Vermylen
 Grote Nete  Alice Maes
 Brede Zeyp  Sonja Van Loock
 Jutse Plassen  Kristin Mortelmans

 

 Contactpersonen Werkgroepen
 HYLA (amfibieën- en reptielenwerkgroep)  Marc Vermylen
 Plantenwerkgroep, educatie en gidsbeurten  Kristine Wuyts
 Monitoring  Roosmarijn Steeman
 Studie  Clark Peeters
 Vogelwerkgroep  Peter Tibax

 

 Andere bestuursleden
 Redactielid Karekiet  Chris Horions
   Herman De Voeght
   Ingrid Vandeputte
   Dirk Willems
   Kristin Mortelmans

 

 Leden milieuraden
 Berlaar  Marc Pues
 Lier

 Willy Goyvaerts

 Luc Swaegers

 Leo Vaes

 Nijlen  Marc Vermylen
 Ranst, deelgemeenten Emblem en Broechem  Elke Hermans
 Zandhoven  Maarten Jacobs

 

 Diverse

 Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren

 VOC Herenthout

 

 Website

 Administrator

 Administrator