Onze afdeling heeft vertegenwoordigers in allerlei overlegorganen op zowel gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak.

In iedere gemeente van ons werkingsgebied hebben we een vertegenwoordiger in de MINA-raad. We trachten ook in iedere GECORO vertegenwoordigd te zijn. Via de cultuurraad van Lier zijn we daar erkend als vereniging.

Ook met de provincie hebben we nauwe samenwerking, zowel op het vlak van natuurbeheer als beleid.

Onze afdeling is vertegenwoordigd in twee regionale landschappen:

Verder is er regelmatig overleg met W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) en heeft onze afdeling samenwerkingsakkoorden met intercommunales uit onze regio: IVAREM en IOK.

 

Marc Vermylen

                     Foto Leo Vaes