Het werkingsgebied van Natuurpunt afdeling De Wielewaal omvat de volgende gemeenten: Lier met Koningshooikt, Nijlen met Kessel en Bevel, Berlaar, Zandhoven met Massenhoven, Viersel, Pulle en Pulderbos, Broechem en Emblem (deelgemeenten van Ranst).

In de gemeente Zandhoven wordt de werking verzorgd door Natuurpunt Kern Zandhoven, een separate werkgroep.

De activiteiten van onze afdeling steunen op drie grote pijlers:

  • Studie en educatie: organisatie van uitstappen, info-avonden en cursussen. De excursies bieden aan de deelnemers de mogelijkheid om een bepaald natuurgebied beter te leren kennen en om uitleg te krijgen over fauna en flora. Cursussen zijn vooral bedoeld voor die leden ( en ook niet-leden) die zich willen verdiepen in bepaalde aspecten van de natuur. De studie-activiteiten worden ingericht door de verschillende werkgroepen zoals vogelwerkgroep en plantenwerkgroep.
  • Natuurbeheer:  Om de natuur te beschermen worden gronden aangekocht die beheerd worden door de verschillende beheerteams.
  • Beleid: Natuurpunt afdeling De Wielewaal verdedigt de visie van Natuurpunt in officiële gemeentelijke instanties zoals Mina-raad, Gecoro en vertegenwoordigt de afdeling in regionale en nationale werkgroepen.

kernzandhoven


foto: Danny Gladines

Omdat de afdeling uit een groot grondgebied bestaat met 5 fusiegemeenten, zorgt Natuurpunt Kern Zandhoven voor de werking van Natuurpunt in de gemeente Zandhoven. De kern bestaat uit een voltallig bestuur en maakt deel uit van de afdeling. De bestuursleden vind je hier terug. Er is een intense verwevenheid tussen de werkingen van de kern, de afdeling en de beheerteams van de natuurgebieden