Vandaag werden door Vogelwerkgroep Luscinia de eerste nieuwe nestkasten voor Gierzwaluw opgehangen. Deze vogels keren rond deze tijd terug naar onze contreien om te broeden, maar door de afbraak en nieuwbouw aan de Sions site in Lier, werd de nestgelegenheid in Lier drastisch gereduceerd. Daarom schoten Natuurpunt De Wielewaal & Vogelwerkgroep Luscinia in actie, en samen met Stad Lier kwamen we ertoe om op verschillende hoge gebouwen in Lier nestkasten op te hangen. Luscinia zorgde voor de expertise terwijl Stad Lier de logistiek op zich nam.

Het resultaat van de werken van vandaag vind je hieronder. Er werden 10 nestkasten opgehangen aan de gebouwen van de Dungelhoef site. 

Al eeuwen lang vragen onderzoekers zich af waarom het ene ei zo'n vorm heeft, en het andere ei een andere vorm. En ja, het is onderzocht. Wie het wil, kan er hier meer over lezen. 

Naar bijna jaarlijkse traditie was het eind maart weer tijd om het Visdieveneiland in de plas aan de ring weer vrij te maken van onkruid. Op die manier hebben de Visdieven weer plaats om hun eitjes te leggen, buiten het bereik van zoogdieren. En zoals elk jaar is dat weer een hoop werk! Gelukkig kon Vogelwerkgroep Luscinia rekenen op haar leden om de handen uit de mouwen te steken.

Het resultaat mag er dan ook zijn! Wij zijn er dus klaar voor, nu de Visdieven nog!

Voor het eerst in 36 jaar is er een broedgeval van Hop bekend in Vlaanderen! Een koppel in Weelde waren de gelukkigen die de Hoppen in hun houtstapel aantroffen. Een prachtige ontdekking! Het uitgebreide artikel vinden jullie op de website van Natuurpunt.

Nu dat het broedseizoen echt vlak voor de deur staat mag je ook denken aan de andere, meer voorkomende vogels! Heb je nog geen nestkastjes opgehangen voor dit seizoen? Het is nog niet te laat, maar wacht er zeker niet meer te lang mee!

Heb je nog een nestkasten? Dan kan je die aankopen via de Natuur.winkel.

 

Belgische ornithologen fotograferen nieuwe vogelsoort

Met zijn fraaie zwart-rode verenkleed, is de Rote dwerghoningeter een opvallende verschijning. Toch duurde het bijna dertig jaar om het dier te beschrijven.

In 1990 observeerde de Australische ornitholoog Ron Johnstone een vogel van het genus myzomela (dwerghoningeters) op het eiland Indonesische eiland Rote. Foto's of geluidsopnamen maakte hij niet, maar in de publicaties die volgden werd verondersteld dat het dezelfde soort was die voorkwam op het naburige eiland Soemba.

Vergelijkende studie

Pas in 2009 werd de vogel voor de tweede keer geobserveerd. De Belgische vogelkijkers Philippe Verbelen en Veerle Dossche konden de vogels uitvoerig fotograferen en geluidsopnamen maken. Het viel hen op dat de dwerghoningeters op Rote heel anders zingen dan die op de naburige eilanden en in Noord-Australië. Qua uiterlijk lijken sommige soorten wel heel sterk op elkaar. Vijf jaar later keerden Verbelen en Dossche terug naar Rote en Soemba. Ze namen het geluid op van de dwerghoningeters op beide eilanden en voerden een vergelijkende studie uit.

Niet bedreigd

Wetenschappers van het Indonesische onderzoekscentrum voor Biologie en de Universiteit van Singapore bezochten Rote eind 2015. Zij vingen enkele exemplaren van de Rote Dwerghoningeter, maakten een gedetailleerde beschrijving van het verenkleed en analyseerden alle geluidsopnames. Dit onderzoek bevestigt nu dat het gaat om een nieuwe vogelsoort voor de wetenschap.

De Rote dwerghoningeter is vrij talrijk op Rote en niet met uitsterving bedreigd. De bossen waar de dwerghoningeter leeft staan echter onder toenemende druk en daarom zijn bijkomende beschermingsmaatregelen noodzakelijk.

Bron: Eoswetenschap.