De Gierzwaluw is eigenlijk geen zwaluw, maar een aparte familie van zangvogels. Bij ons komt vooral de gewone Gierzwaluw Apus Apus voor, die hier ook broedt. Het is een typische vogel voor verstedelijkt gebied.

De Gierzwaluw overwintert in Zuid-Afrika.

 

Gierzwaluw

Foto: Raymond De Smet

Foto: Luc Meert