In deze rubriek worden vogelsoorten besproken die in onze regio (sporadisch) voorkomen.

Watersnip

Blauwborst

Gierzwaluw