Vogelwerkgroep Luscinia zet zich onder andere in voor soortenbeschermingsprojecten. Voor sommige projecten steken we zelf de handen uit de mouwen, bij andere projecten organiseren we informatiemomenten om mensen bewust te maken dat deze projecten bestaan.

Slechtvalken

Met de Slechtvalk ging het jaren lang niet goed door vervolging, vergiftiging en de jacht. Er werden daarom in Vlaanderen op verschillende plaatsen nestkasten opgehangen, ter ondersteuning van de populatie. En in dat kader organiseren we elk jaar onze slechtvalkenhappening op de Vismarkt in Lier. Meer informatie vind je in het artikel Slechtvalken.

Zwaluwen

De Netevalleien bieden met hun verscheidenheid aan gebieden een ideale broedlocatie voor Zwaluwen. Alleen ontbreekt het vaak aan natuurlijke nestplaatsen, waardoor er noodzaak is aan ondersteuning. Daarom heeft vogelwerkgroep Luscinia op een aantal plaatsen in de regio nestkasten opgehangen voor de Huiszwaluw. Bovendien creëerde Natuurpunt afdeling De Wielewaal samen met andere organisaties op twee plaatsen nestgelegenheid voor Oeverzwaluwen.

Visdieven

Na een steeds frequenter voorkomen van foeragerende visdieven op de Beneden Nete en de naastgelegen AWW bekkens, werd in 2014 besloten om de plas tussen de Beneden Nete en het waterzuiveringsstation, aan de ring van Lier, in te richten als een Visdief broedeiland. Het werd al gauw een echt succes. Hoewel een intensieve tweejaarlijkse onderhoudsbeurt noodzakelijk blijkt, mogen we toch keer op keer enkele jonge visdiefjes op het eiland verwelkomen. Passanten kunnen het wel en wee van deze “zeezwaluwen” volgen aan specifiek voorzien informatiebord aan de Netedijk, ter hoogte van het eiland.

Bonte Vliegenvanger

Omdat er op de Kesselse Heide steeds meer meldingen kwamen van Bonte Vliegenvangers, werd er besloten om voor het broedjaar 2017 nestkasten op te hangen. En dat werd meteen een succes! Begin juni 2017 vlogen de eerste jongen al uit! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Naast deze meestal jaarlijks terugkerende of langlopende projecten zetten we ons ook in voor meer sporadische of eenmalige acties. 

Begin 2017 hebben we zo een Ooievaarsnest geplaatst. Dat plaatsten we onder grote persbelangstelling op een in onbruik geraakt schouw van De Marnixhoeve in Lier.

Ook de Gierzwaluwen in Lier kunnen op onze steun rekenen. Deze beschermde soort kan best wat hulp gebruiken.

Als dat binnen onze acties valt en we zien er mogelijkheden in dan plaatsen ook af en toe nestkasten bij particulieren. Als het niet binnen onze mogelijkheden valt, proberen we adviserend te werken of door te verwijzen naar andere organisaties die hier meer in kunnen betekenen.