Vogelwerkgroep Luscinia staat in voor tal van activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van wat wij zo allemaal doen.

Organiseren van vogelexcursies

Meermaals per jaar organiseren we excursies voor het brede publiek, zowel als verlengde van onze cursussen als vrijblijvend. Vervoer gebeurt hetzij per autobus, hetzij per auto (carpooling), of uitzonderlijk zelfs per fiets. Ganzentocht, streektochten rond rietvogels of tochten richting Ardennen / Oostkantons zijn regelmatige thematieken. 

Onze insteek is dat je zeker niet veel van vogels hoeft te kennen, maar wel open moet staan voor natuurschoon en -beleving. Zowel als je jong als oud bent. Enthousiasme is natuurlijk altijd welkom.

Inschrijven vooraf is zeker aangewezen, omdat bij sommige excursies het aantal plaatsen voor deelnemers beperkt wordt gehouden omwille van gezelligheid en het zo weinig mogelijk verstoren van vogels. Kennismaking en opwekken van enthousiasme is onze missie. Kijk voor excursies naar onze agenda.

 Informatiemomenten rond vogels

Naast projecten ter bescherming van bepaalde vogelsoorten in onze regio, organiseert Luscinia ook informatiemomenten. Zo hebben we elk jaar rond het broedseizoen van de Slechtvalken onze slechtvalkenhappening. We stellen ons op aan de Vismarkt van Lier en richten onze telescopen op de Lierse Peperbus. We maken voorbijgangers en bezoekers attent op het project dat al jaren zijn gang gaat in Lier: een nestkast voor Slechtvalken.

Twee jaarlijks organiseren we ook een vogelavond. De eerste editie vond plaats in november 2016. Op deze avond komen tal van onderwerpen aan bod. Zowel lokale sprekers als mensen van buiten onze regio krijg hier de kans om een mooi project of ander aan vogels gerelateerd onderwerp te bespreken. Met wat geluk organiseren we ook een quiz!

Los van deze jaarlijks of tweejaarlijks terugkomende projecten zetten we soms ook alleenstaande activiteiten op poten. Zo hebben we meegeholpen aan de inhuldiging van de nieuwe vogelkijkwand aan de Mosterdpot, hebben we nestkasten in elkaar geknutseld met de Bosbiekes, ...