Rond de jaren 70 waren de Slechtvalken verdwenen uit Belgi├ź. Door het ongebreideld gebruik van pesticiden werden de eischalen van roofvogels te dun om nog uit te kunnen broeden. Uiteindelijk kwam er een gebruiksverbod op deze schadelijke stoffen en stilaan verscheen de Slechtvalk terug ten tonele. Begin jaren '90 werd er een nestkast opgehangen aan de koeltorens van Doel. Deze was hoog genoeg om de natuurlijke broedsituatie na te bootsen van de Slechtvalk nl. rotswanden. In 1996 was het zover, de eerste Slechtvalkjes zagen het daglicht vanuit de koeltoren.

Als snel volgde een aantal steden dit voorbeeld, en sinds 2007 hangt er ook een nestkast aan de St Gummaruskerk in Lier. Het jaarlijks broeden van een koppel slechtvalken wordt nauw opgevolgd en gemonitord. Het brede publiek kan niet enkel kennismaken met deze fantastische vogel via een webcam in de nabijgelegen bibliotheek, maar ook op de jaarlijkse Slechtvalkenhappening in mei of juni. Verder worden de uitgekomen jongen ook telkens geïnspecteerd en geringd, om het succes van dit project ook op langere termijn op te kunnen volgen.