Eerlijk? We wisten niet goed wat te verwachten toen we besloten een mini cursus in te richten over “Vogels in de Ardennen”. Met vogelwerkgroep Luscinia hadden we uit een verder verleden al enkele uitstappen richting Oostkantons achter de kiezen, maar of zoiets ook zou aanslaan bij het grotere publiek…

Duidelijk wel – want meer dan 30 enthousiaste deelnemers schreven zich in. Sommigen onder hen trekken zich nog de haren uit het hoofd dat ze hetzij de theoretische avondlezing, hetzij de praktijkwandeling op zaterdag 30 april niet konden meemaken. En terecht. Over een sappig samenzijn in zaal Zevenbergen en een duopresentatie over meer dan 25 soorten met fantastische foto’s, beeldende films, kenmerkende vogelgeluiden en vooral een grappige vink- eeuh – kwinkslag hier en daar gaan we niet te veel uitbreiden. 

Want het is natuurlijk de dag in het veld zelf die het meest tot de verbeelding moest spreken en allicht nog lang zal blijven nazinderen. Een autobus en 4 personenwagens voerde het leger geïnteresseerden mee tot eerste stoppunt Signal de Botrange en zijn kijkplatform. De allerlaatste waargenomen korhoen liet zich over de oneindige vlakte helaas niet echt bewonderen (tenzij je naam Kristof is), maar met Roodborsttapuit (man en vrouw), overvliegende Raven, Kruisbek, Sijs, Graspieper, een verre Visarend, Goudvink en enkele Kramsvogels werden de eerste “ardennenvogels” toch mooi ingekleurd.

 

Over naar de tweede stopplaats, zo’n 500m verder, Mont Rigi. Een plek die vrij desolaat leek, ware het niet dat Kleine Barmsijs, Grote Lijster, een verre Rode Wouw, Vuurgoudhaan en vooral minimaal drie fraaie Klapeksters zich lieten bewonderen of beluisteren. Die laatste voor iedereen erg mooi en duidelijk, toch zeker een knappe waarneming. Oh ja, en wilde narcis, citroenvlinder en vele meerkikkers als leuke extra’s.

Derde stopplaats, een rivierdammetje aan het openbaar zwembad van Malmédy, het biotoop voor de Waterspreeuw. En die tekende prachtig present, onder water duikend naar voedsel tot zelfs trots rechtopstaand in baltshouding. Wat een subtiel prachtbeestje. Maar al minstens even knap was hier het schouwspel van een mooi vlak boven cirkelende, adulte Zwarte Ooievaar, enkele Rode Wouwen, een Havik, aangevuld met Groenling, Glanskop, een roepende Grote Gele Kwik.

Stilaan werd het tijd voor de middagstop, de visvijvers van Recht. Al jaar en dag is deze plek gekend voor vogelaars, maar vooral ook voor doortrekkende Visarenden, die met alle plezier een forelletje uit de kweekbassins plukken. En zo geschiedde. Gezeten in het veld in het zonnetje, kregen we op een bepaald ogenblik niet minder dan drie cirkelende en naar vis duikende Visarenden op zo’n 100meter voor onze neus. Eentje kwam zelfs vlak over pronken met zijn buit, anderen moesten een heus gevecht leveren om van de Buizerds die de vangst wilden afnemen, van zich af te schudden. En wanneer ook dan Rode Wouw en Havik erbij komen cirkelen, is de ronduit spectaculaire roofvogelshow compleet. Verder aanwezig: Grote Lijster, Zwarte Roodstaart, Witte Kwikstaart en overvliegend Sijs, Kneu, Putter en Boerenzwaluw. En dagpauwoog en veel kleine vos vlinders dan.

Het fraaie schouwspel van vorige, mocht wat tijd in beslag nemen. Er resteerden nog twee mooie plekken. Het zicht bovenaan de hoogvlakte aan Born leek aanvankelijk niet veel op te leveren. Tjiffende Tjiftjaf, fietspompende Koolmeesje… Hum. Totdat de verre Rode Wouwen acht dichterbij kwamen maar vooral het koppel Zwarte Ooievaar zo vlak boven kwam vliegen, dat zowel de groene glans als de wit opstaande staartveren van het baltskleed van deze zeldzame gast prachtig zichtbaar werden. Een groep van een kleine 100 Kramsvogels die overvloog, vermengd met enkele Spreeuwen en Koperwieken, vervolledigde het plaatje.

Om dan als allerlaatste stopplek een kijk- en wandelstukje aan een steengroeve van te doen, jaarlijkse broedplaats van de Oehoe die zich nu ook mooi op het nest tegen de kloofwand liet bekijken. Maar ook de plaats waar de schor krassende Raaf en vooral tot 7 Rode Wouwen zich vlakbij mooi lieten bewonderen. Of waar de Taigaboomkruiper zich liet horen en zien (helaas niet dicht genoeg voor zijn lange teennagel). De Zwarte Specht in de verte roffelde en Goudhaan hoog riep. Of waar Geelgors, Matkop, Kneu, Putter en Keep zich in het struikgewas lieten opmerken. Of waar iedereen in feite nog veel langer wilde blijven en rondwandelen, om de fantastische dag en dito waarnemingen nog wat te kunnen verlengen.

Waarom nu dit verslag? 1: Om nog wat meer mensen de haren uit het hoofd te laten trekken. 2: Om u duidelijk te maken dat je de volgende keer absoluut bij onze vogeluitstappen dient te zijn (meld je gerust aan voor onze mailinglist of kijk in de agenda’s van de websites of magazines van Natuurpunt Afdelingen Oude Spoorweg of De Wielewaal). 3: Om zelfs eens de Oostkantons en zijn vogelpracht te gaan ontdekken, aangezien bovenstaande locaties doorgelinkt zijn naar de specifieke websites op Waarnemingen.be met kaartjes, gebiedsomschrijvingen en soortenlijsten.

Veel plezier en succes en tot volgende keer!

In naam van VWG Luscinia en met dank aan alle mede-organisatoren,

(en aan fotografen Gerald Driessens, Frederik De Roeck, Rebecca Pers en kunstenaar Detlef Tibax)

 

Johan Giglot

Vogelwerkgroep Luscinia staat in voor tal van activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van wat wij zo allemaal doen.

Organiseren van vogelexcursies

Meermaals per jaar organiseren we excursies voor het brede publiek, zowel als verlengde van onze cursussen als vrijblijvend. Vervoer gebeurt hetzij per autobus, hetzij per auto (carpooling), of uitzonderlijk zelfs per fiets. Ganzentocht, streektochten rond rietvogels of tochten richting Ardennen / Oostkantons zijn regelmatige thematieken. 

Onze insteek is dat je zeker niet veel van vogels hoeft te kennen, maar wel open moet staan voor natuurschoon en -beleving. Zowel als je jong als oud bent. Enthousiasme is natuurlijk altijd welkom.

Inschrijven vooraf is zeker aangewezen, omdat bij sommige excursies het aantal plaatsen voor deelnemers beperkt wordt gehouden omwille van gezelligheid en het zo weinig mogelijk verstoren van vogels. Kennismaking en opwekken van enthousiasme is onze missie. Kijk voor excursies naar onze agenda.

 Informatiemomenten rond vogels

Naast projecten ter bescherming van bepaalde vogelsoorten in onze regio, organiseert Luscinia ook informatiemomenten. Zo hebben we elk jaar rond het broedseizoen van de Slechtvalken onze slechtvalkenhappening. We stellen ons op aan de Vismarkt van Lier en richten onze telescopen op de Lierse Peperbus. We maken voorbijgangers en bezoekers attent op het project dat al jaren zijn gang gaat in Lier: een nestkast voor Slechtvalken.

Twee jaarlijks organiseren we ook een vogelavond. De eerste editie vond plaats in november 2016. Op deze avond komen tal van onderwerpen aan bod. Zowel lokale sprekers als mensen van buiten onze regio krijg hier de kans om een mooi project of ander aan vogels gerelateerd onderwerp te bespreken. Met wat geluk organiseren we ook een quiz!

Los van deze jaarlijks of tweejaarlijks terugkomende projecten zetten we soms ook alleenstaande activiteiten op poten. Zo hebben we meegeholpen aan de inhuldiging van de nieuwe vogelkijkwand aan de Mosterdpot, hebben we nestkasten in elkaar geknutseld met de Bosbiekes, ...

More Soon!