Eerlijk? We wisten niet goed wat te verwachten toen we besloten een mini cursus in te richten over “Vogels in de Ardennen”. Met vogelwerkgroep Luscinia hadden we uit een verder verleden al enkele uitstappen richting Oostkantons achter de kiezen, maar of zoiets ook zou aanslaan bij het grotere publiek…

Duidelijk wel – want meer dan 30 enthousiaste deelnemers schreven zich in. Sommigen onder hen trekken zich nog de haren uit het hoofd dat ze hetzij de theoretische avondlezing, hetzij de praktijkwandeling op zaterdag 30 april niet konden meemaken. En terecht. Over een sappig samenzijn in zaal Zevenbergen en een duopresentatie over meer dan 25 soorten met fantastische foto’s, beeldende films, kenmerkende vogelgeluiden en vooral een grappige vink- eeuh – kwinkslag hier en daar gaan we niet te veel uitbreiden. 

Want het is natuurlijk de dag in het veld zelf die het meest tot de verbeelding moest spreken en allicht nog lang zal blijven nazinderen. Een autobus en 4 personenwagens voerde het leger geïnteresseerden mee tot eerste stoppunt Signal de Botrange en zijn kijkplatform. De allerlaatste waargenomen korhoen liet zich over de oneindige vlakte helaas niet echt bewonderen (tenzij je naam Kristof is), maar met Roodborsttapuit (man en vrouw), overvliegende Raven, Kruisbek, Sijs, Graspieper, een verre Visarend, Goudvink en enkele Kramsvogels werden de eerste “ardennenvogels” toch mooi ingekleurd.

 

Over naar de tweede stopplaats, zo’n 500m verder, Mont Rigi. Een plek die vrij desolaat leek, ware het niet dat Kleine Barmsijs, Grote Lijster, een verre Rode Wouw, Vuurgoudhaan en vooral minimaal drie fraaie Klapeksters zich lieten bewonderen of beluisteren. Die laatste voor iedereen erg mooi en duidelijk, toch zeker een knappe waarneming. Oh ja, en wilde narcis, citroenvlinder en vele meerkikkers als leuke extra’s.

Derde stopplaats, een rivierdammetje aan het openbaar zwembad van Malmédy, het biotoop voor de Waterspreeuw. En die tekende prachtig present, onder water duikend naar voedsel tot zelfs trots rechtopstaand in baltshouding. Wat een subtiel prachtbeestje. Maar al minstens even knap was hier het schouwspel van een mooi vlak boven cirkelende, adulte Zwarte Ooievaar, enkele Rode Wouwen, een Havik, aangevuld met Groenling, Glanskop, een roepende Grote Gele Kwik.

Stilaan werd het tijd voor de middagstop, de visvijvers van Recht. Al jaar en dag is deze plek gekend voor vogelaars, maar vooral ook voor doortrekkende Visarenden, die met alle plezier een forelletje uit de kweekbassins plukken. En zo geschiedde. Gezeten in het veld in het zonnetje, kregen we op een bepaald ogenblik niet minder dan drie cirkelende en naar vis duikende Visarenden op zo’n 100meter voor onze neus. Eentje kwam zelfs vlak over pronken met zijn buit, anderen moesten een heus gevecht leveren om van de Buizerds die de vangst wilden afnemen, van zich af te schudden. En wanneer ook dan Rode Wouw en Havik erbij komen cirkelen, is de ronduit spectaculaire roofvogelshow compleet. Verder aanwezig: Grote Lijster, Zwarte Roodstaart, Witte Kwikstaart en overvliegend Sijs, Kneu, Putter en Boerenzwaluw. En dagpauwoog en veel kleine vos vlinders dan.

Het fraaie schouwspel van vorige, mocht wat tijd in beslag nemen. Er resteerden nog twee mooie plekken. Het zicht bovenaan de hoogvlakte aan Born leek aanvankelijk niet veel op te leveren. Tjiffende Tjiftjaf, fietspompende Koolmeesje… Hum. Totdat de verre Rode Wouwen acht dichterbij kwamen maar vooral het koppel Zwarte Ooievaar zo vlak boven kwam vliegen, dat zowel de groene glans als de wit opstaande staartveren van het baltskleed van deze zeldzame gast prachtig zichtbaar werden. Een groep van een kleine 100 Kramsvogels die overvloog, vermengd met enkele Spreeuwen en Koperwieken, vervolledigde het plaatje.

Om dan als allerlaatste stopplek een kijk- en wandelstukje aan een steengroeve van te doen, jaarlijkse broedplaats van de Oehoe die zich nu ook mooi op het nest tegen de kloofwand liet bekijken. Maar ook de plaats waar de schor krassende Raaf en vooral tot 7 Rode Wouwen zich vlakbij mooi lieten bewonderen. Of waar de Taigaboomkruiper zich liet horen en zien (helaas niet dicht genoeg voor zijn lange teennagel). De Zwarte Specht in de verte roffelde en Goudhaan hoog riep. Of waar Geelgors, Matkop, Kneu, Putter en Keep zich in het struikgewas lieten opmerken. Of waar iedereen in feite nog veel langer wilde blijven en rondwandelen, om de fantastische dag en dito waarnemingen nog wat te kunnen verlengen.

Waarom nu dit verslag? 1: Om nog wat meer mensen de haren uit het hoofd te laten trekken. 2: Om u duidelijk te maken dat je de volgende keer absoluut bij onze vogeluitstappen dient te zijn (meld je gerust aan voor onze mailinglist of kijk in de agenda’s van de websites of magazines van Natuurpunt Afdelingen Oude Spoorweg of De Wielewaal). 3: Om zelfs eens de Oostkantons en zijn vogelpracht te gaan ontdekken, aangezien bovenstaande locaties doorgelinkt zijn naar de specifieke websites op Waarnemingen.be met kaartjes, gebiedsomschrijvingen en soortenlijsten.

Veel plezier en succes en tot volgende keer!

In naam van VWG Luscinia en met dank aan alle mede-organisatoren,

(en aan fotografen Gerald Driessens, Frederik De Roeck, Rebecca Pers en kunstenaar Detlef Tibax)

 

Johan Giglot

Binnenkort organiseert vogelwerkgroep Luscinia samen met Natuurpunt Afdeling Oude Spoorweg een vogelcursus met als thema: vogels in de Ardennen.

Maandag 25 maart 2019 gaat de theorie les door. Deze les wordt gegeven door Vogelwerkgroep Luscinia in opdracht van afdeling Oude Spoorweg. Zaterdag 30 maart 2019 gaan we de theorie toetsen met een praktrijkles. Uiteraard gaat die door in de Ardennen zelf.

Info: theorie in lokaal Zevenbergen, Peter Benoitlaan in Lier. Start om 19.30u, einde rond 22.30u. Voor de praktijk spreken we af om 7.15u op het plein aan de G. van der Lindenlaan 12 in Duffel, aan het Postgebouw. We vertrekken zonder pardon om 7.30u!

De kostprijs voor de theorie en praktijkles, inclusief busrit: 25 euro voor leden, 28 euro voor niet-leden, ter plaatse te betalen.

Wie enkel de praktijkles wil meedoen betaalt 18/20 euro. Opgelet: mensen die de theorie ook volgen krijgen voorrang bij de inschrijving voor de praktijkles.

Inschrijven is verplicht en kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lid worden van afdeling Oude Spoorweg kan hier. Wie lid wil worden van afdeling De Wielewaal kan dat via de voorzitter aanvragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Raven hebben succesvol gebroed in het Meerdaalwoud bij Leuven. Het gaat om het eerste bevestigde broedgeval van de iconische vogelsoort in Vlaanderen sinds 1865. Een teken van hoop voor de natuur.

Lees het volledige artikel op de Natuurpunt website.

foto: Yves Adams

Op www.waarnemingen.be worden vaak foto's ingegeven, maar vaak weet de waarnemer niet wat hij of zij gezien heeft. Daar is nu een oplossing voor! Via een nieuwe functie kan je één of meerdere foto's uploaden waarna waarnemingen.be die gaat herkennen.

Let op, zo'n functie is nooit foutloos, het blijft belangrijk om kritisch te kijken naar wat er wordt aangegeven. En uiteraard geeft een goeie foto ook een beter resultaat dan een vage foto.

Voor insecten en zeker (nacht)vlinders zijn mijn bevindingen alvast positief!

Probeer het zeker uit, maar blijf kritisch!

 

Vandaag werden door Vogelwerkgroep Luscinia de eerste nieuwe nestkasten voor Gierzwaluw opgehangen. Deze vogels keren rond deze tijd terug naar onze contreien om te broeden, maar door de afbraak en nieuwbouw aan de Sions site in Lier, werd de nestgelegenheid in Lier drastisch gereduceerd. Daarom schoten Natuurpunt De Wielewaal & Vogelwerkgroep Luscinia in actie, en samen met Stad Lier kwamen we ertoe om op verschillende hoge gebouwen in Lier nestkasten op te hangen. Luscinia zorgde voor de expertise terwijl Stad Lier de logistiek op zich nam.

Het resultaat van de werken van vandaag vind je hieronder. Er werden 10 nestkasten opgehangen aan de gebouwen van de Dungelhoef site. 

Al eeuwen lang vragen onderzoekers zich af waarom het ene ei zo'n vorm heeft, en het andere ei een andere vorm. En ja, het is onderzocht. Wie het wil, kan er hier meer over lezen. 

Naar bijna jaarlijkse traditie was het eind maart weer tijd om het Visdieveneiland in de plas aan de ring weer vrij te maken van onkruid. Op die manier hebben de Visdieven weer plaats om hun eitjes te leggen, buiten het bereik van zoogdieren. En zoals elk jaar is dat weer een hoop werk! Gelukkig kon Vogelwerkgroep Luscinia rekenen op haar leden om de handen uit de mouwen te steken.

Het resultaat mag er dan ook zijn! Wij zijn er dus klaar voor, nu de Visdieven nog!

Voor het eerst in 36 jaar is er een broedgeval van Hop bekend in Vlaanderen! Een koppel in Weelde waren de gelukkigen die de Hoppen in hun houtstapel aantroffen. Een prachtige ontdekking! Het uitgebreide artikel vinden jullie op de website van Natuurpunt.

Nu dat het broedseizoen echt vlak voor de deur staat mag je ook denken aan de andere, meer voorkomende vogels! Heb je nog geen nestkastjes opgehangen voor dit seizoen? Het is nog niet te laat, maar wacht er zeker niet meer te lang mee!

Heb je nog een nestkasten? Dan kan je die aankopen via de Natuur.winkel.

 

Belgische ornithologen fotograferen nieuwe vogelsoort

Met zijn fraaie zwart-rode verenkleed, is de Rote dwerghoningeter een opvallende verschijning. Toch duurde het bijna dertig jaar om het dier te beschrijven.

In 1990 observeerde de Australische ornitholoog Ron Johnstone een vogel van het genus myzomela (dwerghoningeters) op het eiland Indonesische eiland Rote. Foto's of geluidsopnamen maakte hij niet, maar in de publicaties die volgden werd verondersteld dat het dezelfde soort was die voorkwam op het naburige eiland Soemba.

Vergelijkende studie

Pas in 2009 werd de vogel voor de tweede keer geobserveerd. De Belgische vogelkijkers Philippe Verbelen en Veerle Dossche konden de vogels uitvoerig fotograferen en geluidsopnamen maken. Het viel hen op dat de dwerghoningeters op Rote heel anders zingen dan die op de naburige eilanden en in Noord-Australië. Qua uiterlijk lijken sommige soorten wel heel sterk op elkaar. Vijf jaar later keerden Verbelen en Dossche terug naar Rote en Soemba. Ze namen het geluid op van de dwerghoningeters op beide eilanden en voerden een vergelijkende studie uit.

Niet bedreigd

Wetenschappers van het Indonesische onderzoekscentrum voor Biologie en de Universiteit van Singapore bezochten Rote eind 2015. Zij vingen enkele exemplaren van de Rote Dwerghoningeter, maakten een gedetailleerde beschrijving van het verenkleed en analyseerden alle geluidsopnames. Dit onderzoek bevestigt nu dat het gaat om een nieuwe vogelsoort voor de wetenschap.

De Rote dwerghoningeter is vrij talrijk op Rote en niet met uitsterving bedreigd. De bossen waar de dwerghoningeter leeft staan echter onder toenemende druk en daarom zijn bijkomende beschermingsmaatregelen noodzakelijk.

Bron: Eoswetenschap.