vogelwerkgroep

 Overzicht

 Doelstellingen en contacten

Hoewel er in onze afdeling veel naar vogels gekeken wordt is de oprichting van een heuse vogelwerkgroep ( VWG ) nog vrij jong.

De doelstellingen van de VWG zijn het coördineren en in goede banen leiden van vogelexcursies en het organiseren van projecten rond vogelstudie en -bescherming. Ook worden er regelmatig verschillende andere activiteiten op touw gezet.

Hiervoor hebben we een dynamisch team dat een paar keer per jaar de koppen bij mekaar steekt. Dit brainstormen is toegankelijk voor iedereen dus je moet heus geen topornitholoog zijn om ook eens langs te komen.

We hebben wel geluk want in onze regio zorgt de samenloop van de drie Netevalleien voor heel wat watervogelrijke gebieden zoals Anderstad en de AWW’s ( waterspaarbekkens ) in Lier en Duffel, de AWW bekkens in Broechem en de ganse Kleine Netevallei met o.a. het Viersels Gebroekt. De Jutse Plassen zijn een recentere aanwinst en vormen een trekpleister voor steltlopers.

Contactpersonen

Fenologie

Van zodra je je gegevens lentewaarnemingen invoert in http://www.waarnemingen.be/, of via ons regioscherm http://www.wielewaal.waarnemingen.be/ neem je eigenlijk deel aan dit nationaal project. Dit vergelijkt het tijdstip dat onze trekvogels terug komen van hun winterverblijfplaatsen doorheen de tijd. Het is altijd spannend wie de eerste Zwaluw ziet of wie de eerste Blauwborst hoort ! We brengen deze gegevens in kaart en zo kan je jaarlijkse verschuivingen zien door bv. verandering van klimaat.

 

avondrood

 

Wil je meedoen aan de projecten contacteer dan één van de contactpersonen bovenaan.

Links

vogelskijken