Wat is monitoring?

Het woord “monitoring” staat voor een herhaalde meting of verzameling van gegevens met een vaste methode zodanig dat conclusies kunnen getrokken worden uit de resultaten. Met andere woorden: je gaat niet in het wilde weg losse waarnemingen van soorten (dieren of planten) verzamelen, maar je doet dat op een gestandaardiseerde methode zodat je gegevens van verschillende jaren met elkaar kan vergelijken.

 

Waarom monitoren?

Omdat niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van onze natuur ons nauw aan het hart ligt. Die kwaliteit uit zich in de soortenrijkdom van flora en fauna. Door jarenlange ervaring met beheer van natuurgebieden heeft Natuurpunt heel veel kennis opgebouwd. Maar er zijn altijd onvoorspelbare factoren die meespelen en die populaties van soorten kunnen beïnvloeden. Vandaar dat het nodig is om het beheer en de gevolgen daarvan op die populaties goed op te volgen, om tijdig in te grijpen en bij te sturen.

 

Kan iedereen hier aan meehelpen?

Het woord monitoring klinkt alsof we het best overlaten aan professionelen. Maar als je weet dat Natuurpunt ondertussen al 17.500 ha natuurgebied in beheer heeft, waarvan 130 ha in onze afdeling ligt, dan begrijp je dat dit onmogelijk kan opgevolgd worden zonder de hulp van vrijwilligers.

En zelfs met enkele specialisten geraken we er niet. Jouw hulp is dus meer dan welkom. Heb je interesse voor een bepaalde soortengroep dan kan je aansluiten bij onze werkgroepen. Loop je vaak rond in één van onze natuurgebieden en heb je oog voor alles wat daar groeit, bloeit of krioelt, voer dan je waarnemingen in op waarnemingen.be en dan kunnen ze voortaan gebruikt worden voor ons jaarlijks monitoringverslag.

 

Monitoring op drie niveaus

Natuurpunt werkte recent een nieuw kader rond monitoring uit. Hierbij werd de monitoring opgesplitst in 3 niveau’s, die hier kort worden toegelicht. Meer informatie is te vinden op www.natuurpunt.be/monitoring.