Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum) is de grootste veldsprinkhaan van België. De vrouwtjes zijn groter dan de mannetjes en kleuren in de nazomer prachtig paars-roze. Het

is een typische soort voor waardevolle beekdalen. In de Kleine Netevallei is er één populatie in het deelgebied het Viersels gebroekt. De populatie is stabiel maar de verspreiding blijft eerder beperkt tot de bekende percelen.

Moerassprinkhaan komt in graslanden voor met Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) en mogelijk profiteert de soort door de structuurvariatie die dankzij de half-parasitatie van het Moeraskartelblad ontstaat. Net zoals Moeraskartelblad is Moerassprinkhaan aangepast aan de overstromingen in het gebied. De eieren worden in de bodem gelegd en moeten tijdens de winter minstens een aantal dagen onder water staan om te kunnen ontwikkelen.

Door een aangepast maaibeheer wordt er getracht om de huidige populatie te vergroten. Nieuw verworven percelen worden ingericht in functie van Moerassprinkhaan en hopelijk verspreid de soort zich verder in de Kleine Netevallei.

moerassprinkhaanVrouw

Foto Leo Vaes