Bron G.-J., 2016.  Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 206 blz., ISBN 978 90 21562 71 1, € 16,99.

De Waddenzee is een ondiepe zee met slikken en zandbanken die bij laag water droogvallen en wordt begrensd door kwelders en eilanden. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten die zich uitstrekken over Nederland, Duitsland en Denemarken. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee, een rust-, rui- en voedselgebied voor miljoenen trekvogels, en een broedgebied voor duizenden vogels, zeehonden en vele andere soorten. De Waddenzee ligt tussen de eilanden en het vaste landen valt bij eb grotendeels droog. Dit maakt het natuurgebied dan ook zo uniek voor plantenliefhebbers en schelpenjagers. Bovendien is elk eiland apart.

Deze publicatie is onontbeerlijk om de eilanden te (her)ontdekken. Het boek is opgevat als een praktische reisgids voor een actieve en culturele vakantie. Je treft er adressen voor slaap- en eetgelegenheden in aan.

Walter Belis

Lente-kruidensoep

 snede lentekruidensoep

Benodigdheden:

ui, selder, prei, aardappel
margarine
bouillonblokjes, peper
water

onze zelf geplukte kruiden: brandnetel, zevenblad, vogelmuur, hondsdraf, look-zonder-look, paardenbloem

 

Werkwijze:

Spoel de kruiden onder stromend water in een vergiet.
Doe ze in een glas en knip ze met een schaar fijn.
Kuis en versnipper de ui, selder en prei. Stoof ze gaar in wat margarine. Voeg voldoende water toe en zet het vuur voldoende hoog.
Schil de aardappel en snijd deze in kleine stukjes. Voeg dit bij de groenten in de kookpot.
Doe hierbij ook enkele bouillonblokjes en peper, en laat dan alles goed doorkoken met het deksel op de pot gedurende 15 à 20 minuten.
Voeg de geknipte kruiden toe en mix de soep fijn. Laat dan alles nog even koken zonder deksel.

Dien op.

Smakelijk!

 


Head V., 2016.  Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 204 blz., ISBN 978 90 450 2942 9, € 21,99.

Het verhaal klinkt als een sprookje en dat is het ook. Laten we echter met de pure feiten van start gaan.

In 1990 verzamelen deelnemers van een onderzoeksteam van de universiteit van Cambridge, in de Nechisarvlakte in Ethiopië, zoogdieren, vlinders, libellen, reptielen… Langsheen de weg stuiten ze op een vleugel van een aangereden nachtzwaluw. Zonder al teveel enthousiasme wordt de vleugel in een zak gestopt in de hoop de soort te kunnen identificeren. Pas verscheidene jaren later wordt het overblijfsel terug bovengehaald en bestudeerd door wetenschappers van het British National History Museum. Aangezien de vleugel niet te linken valt aan een gekende soort, wordt beslist dat het om een nieuwe soort nachtzwaluw gaat, de Caprimulgus solala, wat zo veel als "zonder vleugel" betekent. In 2009 werden in datzelfde gebied 's avonds enkele vrij grote nachtzwaluwen waargenomen met opvallend grote witte vlekken op de vleugels. Mogelijk waren dit exemplaren van dezelfde soort.

Het sprookje werd dus uiteindelijk waarheid. De Nechisarnachtzwaluw heeft waarschijnlijk een zeer klein verspreidingsgebied en daardoor is er kans op uitsterven. Het nationale park Nechisar staat immers onder druk door overbegrazing met landbouwhuisdieren, houtkap en illegale visserij. Om deze redenen staat deze nachtzwaluw nu als kwetsbaar op de rode lijst van de IUCN. Wat heel even een mooi sprookje was, dreigt een nachtmerrie te worden.

Walter Belis

Heij K. & Vos J., 2016. , Atlas Contact, Amsterdam, 160 blz., ISBN 978 90 450 3023 4, € 19,99.

Ooit was de Huismus de meest algemeen voorkomende soort in ons land, nu is het een bedreigde vogelsoort. Al jaren stellen wetenschappers zich wereldwijd de vraag wat er gaande is, waarom de huismuspopulaties dalen. De auteurs van deze monografie vatten het onderzoek samen en moeten vaststellen dat er geen kant-en-klaar antwoord bestaat. Ooit werd deze soort gevangen en bejaagd maar dat is niet meer het geval. Als de Huismus bedreigd is, hangt er misschien voor ons wat onheilspellends in de lucht. Haar lot is waarschijnlijk met het onze verbonden.

Net als mussenspecialist Summers-Smith laten Heij en Vos voldoende hoop doorschemeren om tot actie over te gaan. Het gaat niet overal slecht met de huismus. Maar ze pleiten voor een grondige en brede aanpak. De auteurs bestuderen de Huismus al sinds hun jeugd en Kees Heij maakte er zelfs een doctoraat over. In deze reeks verschenen reeds eerder monografieën over de Gierzwaluw, Grutto, Kauw, Koekoek, Rotgans en Slechtvalk.

Walter Belis

Macdonald H.,  De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen, 350 blz., ISBN 978 90 2349 241 2, € 19,90.

Laten we met de deur in huis vallen: De H is van Havik is een uitzonderlijk fascinerende autobiografie.

Helen Macdonald is illustrator en historica verbonden aan de universiteit van Cambridge. De plotse dood van haar vader, een bekende persfotograaf, bracht haar helemaal in de war maar ze deelde met haar vader, met wie ze een bijzondere band had, de liefde voor roofvogels. Als kind had ze het boek The Goshawk (1951) van T.H. White ontdekt en verslonden. Om het gemis van haar vader en haar diepe rouw te verwerken kocht Helen zich een havik besloot om het dier te temmen. Niet bepaald een eenvoudige opgave. Een overleden vader, een cultboek en een havik die zich moeilijk laat temmen.

De Britse auteur heeft de drie thema’s vervlochten in een buitengewoon elegant geschreven boek van een uitzonderlijke intensiteit. Een havik laat zich niet zo gemakkelijk temmen als valkachtigen. In haar opdracht wist Macdonald haar grenzen te verleggen en tegelijkertijd het verlies van een geliefde papa te verwerken.

Het boek is een eerbetoon aan deze prachtige roofvogel die eertijds verwenst werd omdat hij niet bruikbaar was voor de jacht en klein wild voor de neus van de jagers wegkaapt. Voor de roman ontving ze de Samuel Johnson Prize 2014.

Walter Belis