Cools A., 2016. Atlas Contact, Amsterdam, 224 blz., ISBN 978 90 450 3239 9, € 19,99.

Als Kempenzoon herinnert Achilles Cools zich wellicht dat de Goudvink het als broedvogel in zijn geliefkoosde streek hard te verduren heeft gehad. Legsel hadden nauwelijks de tijd om uit te komen of de jongen zaten al in een volière. Zoals hij voor de Kauwen een toren liet bouwen om de vogels beter te kunnen observeren en bestuderen, zo slaagde hij er in om Goudvinken naar zijn tuin te lokken en ze aan te zetten tot broeden. Een jaar lang heeft Cools hun gedrag dagdagelijks opgevolgd. Met dezelfde werkwijze als voor de Kauwen, aan wie hij verscheidenen boeken heeft gewijd - o.a.. een monografie in dezelfde reeks als De Goudvink - bekijkt hij de wereld doorheen vinkenogen.

Denk vooral niet dat hier de dichter aan het werk is gegaan. De auteur heeft grondig de literatuur over deze prachtige zangvogelsoort doorgenomen en heeft vervolgens de opgedane kennis verweven met zijn eigen observaties. Het resultaat is deze monografie met een hoogst eigen karakter.

Walter Belis