Bron G.-J., 2016.  Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 206 blz., ISBN 978 90 21562 71 1, € 16,99.

De Waddenzee is een ondiepe zee met slikken en zandbanken die bij laag water droogvallen en wordt begrensd door kwelders en eilanden. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten die zich uitstrekken over Nederland, Duitsland en Denemarken. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee, een rust-, rui- en voedselgebied voor miljoenen trekvogels, en een broedgebied voor duizenden vogels, zeehonden en vele andere soorten. De Waddenzee ligt tussen de eilanden en het vaste landen valt bij eb grotendeels droog. Dit maakt het natuurgebied dan ook zo uniek voor plantenliefhebbers en schelpenjagers. Bovendien is elk eiland apart.

Deze publicatie is onontbeerlijk om de eilanden te (her)ontdekken. Het boek is opgevat als een praktische reisgids voor een actieve en culturele vakantie. Je treft er adressen voor slaap- en eetgelegenheden in aan.

Walter Belis