Heij K. & Vos J., 2016. , Atlas Contact, Amsterdam, 160 blz., ISBN 978 90 450 3023 4, € 19,99.

Ooit was de Huismus de meest algemeen voorkomende soort in ons land, nu is het een bedreigde vogelsoort. Al jaren stellen wetenschappers zich wereldwijd de vraag wat er gaande is, waarom de huismuspopulaties dalen. De auteurs van deze monografie vatten het onderzoek samen en moeten vaststellen dat er geen kant-en-klaar antwoord bestaat. Ooit werd deze soort gevangen en bejaagd maar dat is niet meer het geval. Als de Huismus bedreigd is, hangt er misschien voor ons wat onheilspellends in de lucht. Haar lot is waarschijnlijk met het onze verbonden.

Net als mussenspecialist Summers-Smith laten Heij en Vos voldoende hoop doorschemeren om tot actie over te gaan. Het gaat niet overal slecht met de huismus. Maar ze pleiten voor een grondige en brede aanpak. De auteurs bestuderen de Huismus al sinds hun jeugd en Kees Heij maakte er zelfs een doctoraat over. In deze reeks verschenen reeds eerder monografieën over de Gierzwaluw, Grutto, Kauw, Koekoek, Rotgans en Slechtvalk.

Walter Belis