De Goudvink

Cools A., 2016.  Atlas Contact, Amsterdam, 224 blz., ISBN 978 90 450 3239 9, € 19,99.

Als Kempenzoon herinnert Achilles Cools zich wellicht dat de Goudvink het als broedvogel in zijn geliefkoosde streek hard te verduren heeft gehad. Legsel hadden nauwelijks de tijd om uit te komen of de jongen zaten al in een volière. Zoals hij voor de Kauwen een toren liet bouwen om de vogels beter te kunnen observeren en bestuderen, zo slaagde hij er in om Goudvinken naar zijn tuin te lokken en ze aan te zetten tot broeden. Een jaar lang heeft Cools hun gedrag dagdagelijks opgevolgd. Met dezelfde werkwijze als voor de Kauwen, aan wie hij verscheidenen boeken heeft gewijd - o.a.. een monografie in dezelfde reeks als De Goudvink - bekijkt hij de wereld doorheen vinkenogen.

Denk vooral niet dat hier de dichter aan het werk is gegaan. De auteur heeft grondig de literatuur over deze prachtige zangvogelsoort doorgenomen en heeft vervolgens de opgedane kennis verweven met zijn eigen observaties. Het resultaat is deze monografie met een hoogst eigen karakter.

Walter Belis

Een nieuwe aarde, de uitdaging van deze tijd

Tolle E., 2016.  AnkhHermes, Utrecht, 222 blz., ISBN 978 90 20212 72 3, € 20.

Eckhart Tolle is geen ziener maar toch weet hij de problematiek waar we mee worstelen haarfijn te ontleden. Een nieuwe aarde is dan ook een geweldige inspiratiebron voor alle initiatiefnemers.

Wat loopt er mis? Elk van ons leeft in een bel waarbij het ego voorop gesteld wordt. Om dat ego te bevestigen heeft het macht nodig, maar ondervindt het ook graag tegenstand en gaan we conflicten niet uit de weg. Integendeel, we zoeken ze op. Uiteindelijk zijn we in onze westerse samenleving vooral bezig met vorm en minder met 'het zijn'. In goed ondernemerschap zijn echter alle aspecten van belang. Om een weg te bieden binnen spiritueel ondernemen biedt dit boek fantastische aanknopingspunten. Er wordt in dit boek namelijk op een zeer duidelijke manier uitgelegd dat wij niet onze gedachten gebruiken, maar dat wij door onze gedachten gebruikt worden.

Eckhart Tolle legt uit hoe we dit kunnen omdraaien en baas kunnen worden van onze gedachten… en daarmee over ons geluk. De auteur onderwerpt ons aan een interne bevraging waarbij we onszelf naakt voor de spiegel terugvinden. We ontdekken wie we echt zijn en kunnen vervolgens onder het denken wegzakken en erbovenuit stijgen. We verliezen onszelf om onszelf te ontdekken. Op dat moment kunnen we beginnen bouwen aan een nieuwe wereld. Het is een aparte aanpak, gesteund op spiritualiteit maar het is het overwegen waard.

Walter Belis

Pallieter

Timmermans F., 2016.  Uitgeverij Polis, Borgerhout, 304 blz., ISBN 978 94 6310 162 2, € 19,95.

Het komt wellicht raar over dat we dit keer een roman in de schijnwerpers zetten maar het zal vlug duidelijk worden waarom. De uitgeverij Polis bracht een jubileumuitgave van Pallieter, één van de meesterwerken van Felix Timmermans, opnieuw op de markt. Een boek dat een plaats verdient in de wereldliteratuur. Timmermans schreef ten tijde van het naturalisme maar had zich bevrijd van het pessimisme en het zwartgallige en dat is duidelijk merkbaar in Pallieter.

De spil van het hele verhaal is de uitbundige verheerlijking van het leven. In een roes van bewondering en zonder enige rem drukt Pallieter vol eerbied zijn gevoelens uit voor al de heerlijkheden van het leven. Pallieter staat in een innig en direct contact met de natuur doorheen de wisseling van de seizoenen. Dit wordt in het boek weergegeven door de kinderlijke verwondering van Pallieter bij het wisselen van de seizoenen. Met een naïeve inzet neemt Pallieter het op voor bedreigde bomen en mishandelde oude paarden. Niet alleen het wonder van de natuur wordt weergegeven maar ook het besef en de pijn van de vergankelijkheid. In het hoofdstuk "Korengalmen" verneemt het hoofdpersonage dat er een spoorweg zou komen over de Nete. Het sloeg hem in de benen en Pallieter vloekte dat het donderde. Duikt daarmee het spookbeeld van de Ijzeren Rijnverbinding niet terug op? Maar naast momenten van uitbundigheid of woede wordt hij ook vaak aangegrepen en ontroerd door niets anders dan de stilte in de natuur.

Timmermans was een verdediger van de natuur in hart en ziel. Een Natuurpunter avant la lettre. Stukjes natuur die dreigen te verdwijnen, spoorweglijnen die prioritair geacht worden… De hedendaagse problematiek werd reeds in Pallieter aangekaart. Het lijkt wel dat Timmermans een visionair was.

Walter Belis

Gemakkelijk fruit uit eigen tuin, van terras of balkon

De Kinder G., 2016. , Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 128 blz., ISBN 978 90 21562 80 3, € 14,99.

Zelf fruit telen met een gegarandeerd succes? Het kan zelf op je terras of balkon. Guy De Kinder, die niet aan zijn proefstuk toe is, beschrijft in Gemakkelijk fruit de fruitsoorten die zelfs de beginner met succes kan oogsten. Hij selecteerde daarvoor uitsluitend fruitsoorten die in Nederland en Vlaanderen gemakkelijk te telen en gegarandeerd productief zijn, twintig in het totaal. Per fruitsoort geeft hij niet alleen informatie over standplaats, plant- en teeltwijze, maar ook tips om de oogst te verwerken of te bewaren.

Zelf fruit kweken was nog nooit zo makkelijk!

Walter Belis

Wat en Hoe onderweg: Waddeneilanden

Bron G.-J., 2016.  Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 206 blz., ISBN 978 90 21562 71 1, € 16,99.

De Waddenzee is een ondiepe zee met slikken en zandbanken die bij laag water droogvallen en wordt begrensd door kwelders en eilanden. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten die zich uitstrekken over Nederland, Duitsland en Denemarken. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee, een rust-, rui- en voedselgebied voor miljoenen trekvogels, en een broedgebied voor duizenden vogels, zeehonden en vele andere soorten. De Waddenzee ligt tussen de eilanden en het vaste landen valt bij eb grotendeels droog. Dit maakt het natuurgebied dan ook zo uniek voor plantenliefhebbers en schelpenjagers. Bovendien is elk eiland apart.

Deze publicatie is onontbeerlijk om de eilanden te (her)ontdekken. Het boek is opgevat als een praktische reisgids voor een actieve en culturele vakantie. Je treft er adressen voor slaap- en eetgelegenheden in aan.

Walter Belis