plaslaarWater is een onderwerp waarover oeverloos kan gediscussieerd worden. Soms is er teveel, dan weer te weinig, nu eens te vuil, dan weer te diep,…. In onze wijk krijgt water binnenkort wel een heel speciale plaats. Onder het stille oppervlak van de twee overstromingsgebieden rondom de Duwijkloop en Lisperloop gaat immers in totaal 10 ha opbergruimte schuil, waar bij hevige regenval water wordt opgevangen en vastgehouden, in plaats van, zoals vroeger, in naburige kelders of tuinen terecht te komen.

De voorbije jaren (met een piek in september 1998) ontstond in de omgeving van Zonstraat, Pannenhuisstraat, Plaslaar en de KMO-zone aan de ring van Lier geregeld wateroverlast bij hevige regenval. Om de problemen van een versnelde afvoer definitief naar het verleden te verbannen, ging de provincie op zoek naar duurzame maatregelen, zoals de aanleg van deze twee gebieden.

De Duwijkloop werd meanderend heraangelegd en het gebied rondom kreeg een ecologische inrichting met permanente poelen die heel wat natuur zullen aantrekken. Eind maart zal ook het fiets-/wandelpad klaar zijn. En ook aan de Mallekotstraat ligt het overstromingsgebied al te wachten om omwonenden en bezoekers te laten genieten van een groene oase middenin bewoond gebied. Redenen genoeg om dit even te vieren dus. Op 4 mei werd de overstromingszone rondom de Lisperloop feestelijk geopend door de kinderen van de Steinerschool.


Klik hier voor de vergroting van het plannetje.