Inhuldiging Bogerse Plassen en Plaslaar op 6 mei 2012

 

Heel symbolisch: de brandweer van Lier spuit water in de Bogerse Plas. Heel dikwijls moesten ze uitrukken om water weg te pompen uit huizen en straten. Nu doen ze het omgekeerde in de plas die gelegen is achter de Steinerschool in de Mallekotstraat. Deputé Rik Rotger, schepen Jan Hermans, Marc, Leo en Steven keken toe hoe de kinderen mee assisteerden met de brandweer. Marc en Steven gaven toelichting bij waterdiertjes en waterplanten.

De happening voor het ‘brede publiek’ was op zondag 6 mei te doen op Plaslaar. Een 200 –tal mensen werd er rondgeleid en kreeg uitleg van mensen van de provincie en van Natuurpunt. Alsof de vogels het wisten: Kemphaan, Kleine strandplevier, Gele kwik: alles kon bekeken worden door de opgestelde telescopen. Onze gidsen van dienst waren Leo, Clark, Herman, Paul, Marc, Jean, Steven, Kristine, Walter en aan de infostand Lieve en Willy.

Het was een zeer vlotte samenwerking, dank aan de mensen van de Provincie, aan de gidsen en bemanning.

plaslaarWater is een onderwerp waarover oeverloos kan gediscussieerd worden. Soms is er teveel, dan weer te weinig, nu eens te vuil, dan weer te diep,…. In onze wijk krijgt water binnenkort wel een heel speciale plaats. Onder het stille oppervlak van de twee overstromingsgebieden rondom de Duwijkloop en Lisperloop gaat immers in totaal 10 ha opbergruimte schuil, waar bij hevige regenval water wordt opgevangen en vastgehouden, in plaats van, zoals vroeger, in naburige kelders of tuinen terecht te komen.

De voorbije jaren (met een piek in september 1998) ontstond in de omgeving van Zonstraat, Pannenhuisstraat, Plaslaar en de KMO-zone aan de ring van Lier geregeld wateroverlast bij hevige regenval. Om de problemen van een versnelde afvoer definitief naar het verleden te verbannen, ging de provincie op zoek naar duurzame maatregelen, zoals de aanleg van deze twee gebieden.

De Duwijkloop werd meanderend heraangelegd en het gebied rondom kreeg een ecologische inrichting met permanente poelen die heel wat natuur zullen aantrekken. Eind maart zal ook het fiets-/wandelpad klaar zijn. En ook aan de Mallekotstraat ligt het overstromingsgebied al te wachten om omwonenden en bezoekers te laten genieten van een groene oase middenin bewoond gebied. Redenen genoeg om dit even te vieren dus. Op 4 mei werd de overstromingszone rondom de Lisperloop feestelijk geopend door de kinderen van de Steinerschool.


Klik hier voor de vergroting van het plannetje.