In juli 2007 kocht Natuurpunt het domein Lovenhoek met de steun van de gemeente Vorselaar.  Door deze aankoop is bijna 150 ha aaneengesloten natuurgebied verworven van een veel groter natuurcomplex van meer dan 500 ha.

Lovenhoek is een afgelegen en nu onbewoond gehucht van Vorselaar. Tot in de jaren 30 van vorige eeuw stonden er een tiental boerderijen. Getuigen van een vroegere gemeenschap zijn de witte kapel en de oude schuur.

Het is een zeer waardevol gebied met verschillende mogelijkheden voor natuurontwikkeling, zachte recreatie en landschapsherstel.

De Lovenhoek herbergt een waaier aan verschillende biotopen, wat het gebied uiterst uniek maakt.

-          Beekvalleien: in de Lovenhoek ontspringt de Kleine Beek en meandert de Molenbeek. Hierdoor is het een paradijs voor heel wat vissoorten, ijsvogel en bosbeekjuffer

-          Vochtige valleien met verspreide bomen, riet en zeggenmoerassen.  Hier treffen we sprinkhaanzanger, blauwborst, waterral, roerdomp, klapekster.

-          Oude loofbossen met een onderbegroeiing van hazelaar, europese vogelkers, kardinaalsmuts en een uiterst zeldzame voorjaarsflora. Naast sleutelbloem, bosanemoon, eenbes, komen ook de beide soorten goudveil hier voor.

Natuurpunt probeert met een gericht beheer het oorspronkelijke Kempense landschap te herstellen: bossen en open plekken met hooilanden, heide en een halfopen vallei. Elementen uit het oude cultuurlandschap met typische kleinschalige akkers, schrale graslanden en brede houtkanten moeten gevrijwaard blijven.

Het beheer gebeurt door een beheerteam met vrijwilligers uit de NP-afdelingen Nete en Aa en De  Wielewaal, versterkt door JNM afdeling Neteland.

In het gebied zijn enkele wandelpaden en een ruiterpad opengesteld. Hoewel het gebied hoofdzakelijk op grondgebied Vorselaar ligt, is er vanuit Zandhoven ook een mooie toegangsweg met parkingmogelijkheden.

Je kan hier een wandelkaartje downloaden van de centrale Natuurpunt-website. Hiervoor dien je wel Natuurpunt lid te zijn en in te loggen op deze website.

De wandelfolder kan ook gratis afgehaald worden in taverne ‘De roos van Casablanca’ en VVV Vorselaar.