wout1Natuurpunter Wout Opdekamp werd geïntervieuwd op de radio ivm het Viersels gebroekt.
Hieronder kunnen jullie de geluidsfragementen opnieuw beluisteren.

 

 

 

 

overstromingsgebied overstromingsgebied
klimaat klimaatswijzigingen anticiperen
faunaenflora fauna en flora


We zijn altijd blij wanneer mensen onze natuurgebieden bezoeken en met een goed gevoel huiswaarts keren.

Afgelopen weekend ging Willy Schuyesmans wandelen in het Viersels gebroekt.
Hij maakte hiervan een mooie diareportage.
Klik op onderstaande link en geniet mee van deze prachtige natuurbeelden.

https://vimeo.com/152023352

 


In de voorbije jaren hebben we al heel wat info verstrekt over het waarom en hoe van de ingrepen die nu bezig zijn
in het kader van het Life+ project.
En toch, bij het zien van de soms erg drastische kap-en graafweren in het Viersels Gebroekt en de Steenbeemden,
komen er ook bij onze leden vragen over de rechtvaardiging daarvan.
Daarom hierna nog eens alle argumenten op een rijtje.

• In de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn in de Kleine Netevallei, en dus ook in het Viersels Gebroekt,
heel wat vijvers gegraven, gronden opgehoogd en percelen genivelleerd.
Heel wat van deze werken zijn uitgevoerd zonder dat er een vergunning verleend werd.
Meer zelfs, voor meerdere vijvers werd een proces verbaal opgesteld waarin een herstelplicht werd opgenomen.
Dit betekent dat de eigenaar veroordeeld werd om het perceel is zijn vroegere toestand (grasland) te herstellen.

• Er heerste, en heerst veelal nog een steeds, een gedoogbeleid rond deze overtredingen,
dit ondanks proces-verbalen en herstelplichten. Gelukkig treedt de overheid soms wel op.
De herinrichting van de voormalige visvijver het Veer is bijvoorbeeld uitgevoerd door Natuurpunt
in samenspraak met de vorige eigenaars. De Vlaamse overheid had immers een hypotheek gelegd op andere eigendommen
om de voormalige eigenaar te dwingen het vonnis uit te voeren.

• Natuurpunt heeft berekeningen uit laten voeren waaruit blijkt dat indien het vroegere reliëf in de vallei hersteld
zou worden tussen Lier en het Albertkanaal, dus geen vijvers met hoge dijken meer,
de waterbergingscapaciteit in de vallei zou toenemen met bijna 500.000m³.
Met de toenemende verharding van Vlaanderen en de toenemende maatschappelijke kosten om dorpskernen
te vrijwaren van overstromingen, is Natuurpunt voorstander om primair de natuurlijke waterbergingsmogelijkheden
aan te spreken.

• Door de omvorming van deze, dus vaak illegale, vijvers dragen we ook bij aan het herstel van een landschap
dat eeuwenlang gedomineerd werd door een open beemdenlandschap. Z
o kon men vroeger van Viersel tot de kerktoren van Lier zien.

• Heel wat planten en dieren hebben zich aangepast aan dit grote, open beemdenlandschap.
Heel wat weide- en rietvogels hebben een voorkeur voor een open landschap met hooguit enkele verspreide wilgenkoepels.
Het verschijnen van vijvers met veel begroeiing en hoge bomen maakte dat het landschap veel minder interessant werd.
Zo broeden weidevogels als de watersnip (tot half jaren negentig nog een vijf-tal broedkoppels)
niet graag in de buurt van hoge bomen.
Deze worden immers veel gebruikt door predatoren om hun prooi te observeren en aan te vallen.
Natuurpunt werkt dan ook verder aan het herstellen van dit open beemdenlandschap met een hoge cultuurhistorische waarde.
Op andere zones in de vallei kiezen we voor een meer gesloten boslandschap.

Voor meer info kan u ook steeds terecht bij onze voorzitters en beheerders


 

Het Viersels Gebroekt staat volledig onder water.
Wandelen is enkel nog mogelijk langs de dijk. 
Toch valt er ook nu veel te beleven!
Je kan er heel wat watervogels spotten.

VG onder water 11-1-15 2

VG onder water 11-1-15 3jpg

 Foto's Luc Van De Vijver  - 11/1/2015 

 

 

 

 

kinderen_vg
foto: Marc Lambrechts
De weergoden waren de kinderen goed gezind.
 
Natuurpunt Kern Zandhoven organiseerde namelijk op 20 mei een ontdekkingstocht op maat van kinderen in het Viersels Gebroekt.
 
Vogels, kriebeldieren, waterdiertjes, beversporen, planten, voelen, ruiken en proeven ... het kwam allemaal aan bod. Een twintigtal enthousiaste kinderen begeleid door jongeren van JNM beleefden een geweldige natuurnamiddag.
 
 
 
 
 
 
 

vg_bos3 vg_bos1 vg_bos2
Scholieren van St-Rita in Kontich   foto's: Marc Lambrechts

Gedurende de maand maart 2012 werd er hard gewerkt om een deel van het Viersels Gebroekt weer in eer te herstellen.

Het doel is een destijds illegaal aangelegde elzenbos terug te brengen naar wat het moet zijn. Een bos hoort daar niet thuis, het moet mee deel uitmaken van de beemden. In een eerste fase werden de bomen verwijderd. In een volgende stap zullen de resterende taken ecologisch verwerkt worden en zal de verhoogde bodem worden afgegraven.

Vrijwilligers van Natuurpunt De Wielewaal en Kern Zandhoven geassisteerd door scholieren van St Rita in Kontich hebben zwaar gezwoegd om die eerste fase af te ronden.

Leuk dat het in maart zo'n mooi weer was!

Momenteel is het nog niet zo'n fraai zicht, maar kom maar eens kijken binnen enkele maanden!


 

beheer20111002
foto: Gerda Cabus
beheer20111002b
foto: Marc Lambrechts

Met niet minder dan 11 mensen waren we op de afspraak om in het Viersels Gebroekt de handen uit de mouwen te steken. Tof als je met zoveel bent. Het was duidelijk aan het werk te zien. Op 3 uurtjes tijd was er heel wat gedaan. We splitsten op in 2 groepen. Een groep "maaiers" en een groep "trekkers". Belangrijkste objectief was het beemd-karakter van het Viersels Gebroekt een handje te helpen door pionierboompjes "zwarte els" en "wilg" te verwijderen zowel met bosmaaiers als met de maaibalk en met de hand (uittrekken).

Leuk was ook dat we een groep natuurliefhebbers van Natuurpunt Nete en Aa ontmoetten die dan ook nog een handje hielpen.

 


 

beheerVG20110717
foto's: Marc Lambrechts

Er moeten dringend wat beheerwerken gedaan worden in het Viersels Gebroekt.  We spreken af om op zondag 17 juli van 9 tot 12 de handen uit de mouwen te steken.  De weergoden zijn ons gunstig gezind.  Gelukkig!

Ter hoogte van taverne ’t Hoog Water trekken Nicole en Gerda honderden reuzebalsemienen uit.  Een intens werkje. Het resultaat mag gezien worden.  Dit stukje natuur is zo goed als ontdaan van deze invasieve exoot. Hopelijk blijft het zo!

Ondertussen is Hugo op weg met de maaibalk om het wandelpad begaanbaar te maken.

Wat verder zijn Frederik, Walter, Danny bezig naast de Kleine Beek.  Het stuk moet dringend gemaaid worden.  Voornamelijk om els en schietwilg geen kans te geven om verder uit te schieten.  Ook dat is een intensief werkje.  Hugo heeft ondertussen het pad gemaaid en helpt het drietal.  Met maaibalk en bosmaaiers nemen ze het perceel onder handen.   Tegen de middag is het grootste gedeelte klaar.


 

In het kader van het samenwerkingswerkingsverband met de Provincie Antwerpen vorderen de inrichtingswerken zeer vlot. De oeverwal van de Tappelbeek langsheen de Broechemsesteenweg werd volledig afgeschuind . In de toekomst kan dan bij hoge waterstand het water vlot in de beemden van Natuurpunt stromen. De nabijgelegen woningen worden aldus gevrijwaard van wateroverlast en de beemden vervullen opnieuw hun natuurlijke waterbergingsfunctie Dit zal ten goede komen aan de fauna en flora van onze eigen percelen.

Op een tweede perceel werd een illegale vijver aangepakt, de oeverwal verwijderd en er werd een regelbare verbinding gemaakt met de Kleine Beek. Zo kunnen vissen beter migreren.dscn0220

Op een derde perceel werd een plas-dras zone aangemaakt in een vroegere bedding van een zijbeek van de Kleine Beek. Dit zijn de eerste resultaten van het zogenaamde Interregproject. Voor meer info: contacteer Marc Vermylen of Frederik Naedts.