begrazing1 2014Het project ‘ HEIDE ONDER STROOM’ op de zandbijenvlakte achter ons reservaat ‘De Steenbeemden’ krijgt stilaan vorm. Dit project i.s.m. met Elia nog eens kort samengevat ? Elia had een permanente kapvergunning op onze percelen onder de hoogspanningskabels ( om veiligheidsredenen). Om de drie jaren ‘kandelaarden’ ze de eiken, berken, … Dit gaf geen meerwaarde aan onze natuurgebieden en was puur verspilling van belastingsgeld. Bovendien was het esthetisch écht geen zicht! Een éénmalige actie/akkoord was het gevolg : verwijdering van alle bomen en struiken die mogelijk gevaar zouden opleveren, het afplaggen van de humuslaag, inzaaien met heidemaaisel en plaatsing van een raster + infoborden.
Jonge heidestruikjes en brem schoten als ‘paddenstoelen’ uit de grond. De zaadbank deed schitterend werk! Een heidebiotoop ontstond terug. Om de overdaad aan opschietende kleine boompjes en struikjes de kop in te drukken maakten we een akkoord met een schapenboer om gedurende een 10-dagen een stootbegrazing te laten uitvoeren met 37 Kempische schapen. Herman en Pieter-Jan zorgden voor drankvoorziening en infoborden voor de wandelaars en omwonenden.
begrazing2 2014Herman en Hugo legden een boord aan van jonge Vuilboom die vlot in de was geraakten en aldus mee zullen zorgen voor een windluwe plek zodat de ‘hotspot’ van de verschillende soorten zandbijen zich verder kan ontwikkelen.