Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) wordt ook wel eens de orchidee van de riviervallei genoemd. Het is een zeer bedreigde soort en heeft nog maar drie autochtone populaties in Vlaanderen. De soort is zeer sterk achteruitgegaan omdat de zaden maar één jaar kiemkrachtig zijn en één jaar te vroeg maaien kan fataal zijn. Dankzij een aangepast maaibeheer van nieuw verworven percelen door Natuurpunt, is de soort sinds 2004 exponentieel uitgebreid in het deelgebied het Viersels gebroekt.

In de Kleine Netevallei komt Moeraskartelblad voor in de venige dotterbloemgraslanden en overgangsvenen. Het is een half-parasiet die zijn suikers haalt bij grassen en zeggen. Met de wortels doorboort de plant de wortel van zijn gastheer en neemt op die manier de gewenste voedingsstoffen. Dat de half-parasitatie een invloed heeft op de gastheer is goed merkbaar want de vegetatie ter hoogte van de Moeraskartelbladplanten is merkbaar lager dan in de rest van het perceel.

Moeraskartelblad heeft drijvende zaden en kan via overstromingen zich verspreiden in het gebied indien de gepast omstandigheden aanwezig zijn. Deze vorm van verspreiding is reeds in het gebied vastgesteld. De soort maakt ook handig gebruik van de zaadverspreiding via hooibouwmachines.

moeraskartelblad_detailmoeraskartelblad

                  Foto - Peter Tibax                                                                                       Foto - Gerda Cabus