bollaakbollaak2
 
Het is leuk om resultaten te zien van grote ingrepen in onze natuurgebieden. Er is onlangs een time-lapse filmpje gemaakt van het Zomerklokje in Emblem.
 
Daar werden een aantal voormalige weekend-verblijven afgegraven tot op niveau van het maaiveld. Bovendien werden deze afgegraven
percelen in verbinding gezet met de naastliggende Bollaak door de dijk op 2 plaatsen te doorbreken. Vermits de Bollaak juist achter die percelen uitmondt in de Kleine Nete, is ook de Bollaak, wanneer de sluizen openstaan, onderhevig aan de getijdenwerking van de Kleine Nete.
 
We gaan dus een heel andere biotoop krijgen in dit gebied en het is leuk om de werking van het getij te bekijken op het filmpje.
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de computermodellering van de afdeling Water van de Vlaamse Overheid.