Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) is een vissoort die zich goed thuis voelt in de Kleine Nete en haar zijlopen. Overdag verschuilt de soort zich in de sliblaag van de waterbodem met het hoofd net uit de sliblaag. ’s Nachts wordt de Kleine modderkruiper actief om te jagen.

kleineModderkruiper

                                                                Foto - Rollin Verlinde

 

Het is een goed teken dat de soort nog algemeen voorkomt in de Kleine Netevallei want dit wijst op een goede waterkwaliteit. Deze waterkwaliteit is van belang voor andere soorten maar is een randvoorwaarde voor goed ontwikkelde overstromingsbiotopen.

Dankzij het voorkomen van de Kleine modderkruiper en andere vissoorten zoals de Rivierdonderpad (Cottus gobio) is de Kleine Netevallei aangeduid als habitatrichtijngebied.