De vallei van de Grote Nete vormt één van de laatste grote open ruimten in de gemeenten Hulshout, Heist-op-den-Berg, Berlaar en Lier. Natte hooilanden, ruigtevegetaties, populierenbossen, wilgenstruwelen, broekbossen en graasweiden wisselen elkaar af.

In het stroomafwaartse gedeelte vinden we relatief meer open water, intensief gebruikt grasland en akkers. Het landschap wordt doorsneden door talrijke bomenrijen, houtkanten, knotwilgenrijen en houtwallen.

De vallei van de Grote Nete heeft een belangrijke verbindingsfunctie omdat ze nog één geheel vormt. Zij vervult ook een belangrijke cultuurhistorische-landschappelijke functie door de aanwezigheid van talrijke kasteeldomeinen.

Onze afdeling heeft pareltjes natuurgebieden in de Grote Netevallei in de gemeenten Berlaar, Nijlen en Lier.

 

Broekelst, beemdje Van Hove en de Duffeleer

Dit zijn zowat de laatste restanten rietvegetatie in Berlaar. Ze zijn gelegen aan de natuurlijk meanderende Gestelbeek en liggen vlakbij de Kijfbossen.

Rond het gebied staat er een gemengde haag en Knotwilgen. Door maaibeheer toe te passen, willen we dit bijzondere natuurgebied beschermen. Het een paradijs voor vogels waaronder een aantal zeldzame soorten zoals de blauwborst.

 

De Steenput

Dit betreft een vijver gelegen op het grondgebied van de Helle te Kessel, langs de Grote Nete, aan de grens met Bevel en Kessel. website steenput met titel_9580Het is een oude Netemeander die zich ten noordoosten van de Steenput bevindt. Vanuit de omgeving kwam men eertijds langs de oever ijzermaalstenen zoeken. Tot aan de Franse Revolutie maakte dit gebied deel uit van een hoeve toebehorend aan de Nazarethabdij te Lier. De poel ligt op 100 meter van de huidige loop van de rivier.

Het gebiedje is slechts 0,5 ha groot en bestaat uit een vijver en een beemd.

 

 

foto Leo Vaes

 

 

Rietveld

Dit gebied is gelegen op grondgebied Kessel, langs de Grote Nete aan de grens met Lier. De totale oppervlakte is 4,5 ha.

In het kader van de bescherming van de Grote Netevallei heeft onze afdeling dit gebied kunnen verwerven in 1994.

Het is een laag moerassig gebied, begroeid met riet en wilg. De bescherming van de biotoop gebeurt door maaien van oud riet, kappen van wilgen en ruimen van de grachten.

Het is een uitstekend biotoop voor amfibieën, vissen en verschillende soorten libellen. Onder de oude knotwilgen komen interessante soorten korstmossen en paddenstoelen voor.

Sinds vorig jaar heeft JNM Pallieterland het peterschap over dit reservaat en doet er regelmatig beheerswerken en studie.

 

’t Hutteke

Dit klein perceel bestaat voornamelijk uit hooiland. Het allereerste aangekochte stukje was 30 are groot en ligt in het verlengde van de Molenlei te Berlaar. Later is dit perceel nog uitgebreid en is er een hoogstamboomgaard aangeplant.

 

Oude Netemeander

Dit perceel op grondgebied Gestel is het meest recente, en zoals de naam het al zegt: een waardevol stukje natuur waarbij we merken dat hier vroeger de Grote Nete meanderde.

 

Mushaagbos

Dit gebied in eigen beheer bestaat uit verschillende biotopen:

- Een perceel waar populierenaanplant was

- Een oud bos, ook al te zien op Ferrariskaarten eind 18e eeuw. Oud bos wil zeggen dat er in het voorjaar een prachtige flora te zien is en er heel wat waardevolle bomen staan.

- GraslandenGrote Nete weergeven op een grotere kaart