De Brede Zeyp is gelegen te Koningshooikt. Tot voor 2012 was het eigendom van OCMW Mechelen, maar het is nu in erfpacht bij Natuurpunt. Koningshooikt hoort bij Lier en is dus nog het werkingsgebied van Natuurpunt afdeling De Wielewaal.

brede zijp_013
Brede Zeyp in juni (foto Lieve Mariën)

In 2011 huldigden we samen met kern Katelijne het Waverwoud in: Brede Zeyp vormt samen met enkele boscomplexen in Onze Lieve Vrouw Waver en Sint Katelijne Waver enkele fragmenten van wat vroeger een heus Waverwoud was. Dit groot boscomplex was tot ongeveer 1470 eigendom van de familie Van Wezemael en was toen 300 ha groot. Omdat er geen erfgenamen waren, ging heel het gebied naar de Staat die toen onder Spaanse kroon viel. Waarschijnlijk werden daarom de bossen toen Koningsbossen genoemd. Op de Ferrariskaart staat de Brede Zeyp weergegeven als Bois Den Sype.

De huidige bosoppervlakte van de Brede Zeyp is 35 ha. In februari 2012 zijn er 800 bomen aangeplant in het kader van 800 jaar Lier. En in november 2012 zijn er 1000 bomen aangeplant op de Dag van de Natuur, naar aanleiding van de actie van Natuurpunt: een bos voor iedereen.

 

Het bos dankt haar naam aan de beek: De Brede Zeyp. Zeyp betekent: gracht die water geeft. Deze brede gracht vindt haar oorsprong op het grondgebied van Onze Lieve Vrouw Waver en is daar gekend als Luisbeek. De kleinere grachten en afwateringsgrachten in het bos monden uit in de Brede Zeyp. De beek krijgt nog eens een andere naam bij het verlaten van het bos.

 

De Brede Zeyp was in de eerste plaatse een productiebos. Het bos in ingedeeld in percelen die beplant werden met verschillende bomen. Er zijn homogeen beplantte percelen en percelen met gemengde beplanting. Daarnaast is er nog de spontane begroeiing. Een greep uit de verschillende soorten die er staan: Zomereik, Beuk, gewone esdoorn, Es, Gewone den, Japanse Lork, Corsicaanse den.

 

De struiklaag in het bos wordt gevormd door Vlier, Hazelaar, Meidoorn, Gelderse roos, Braam, Lijsterbes, Sporkehout en Amerikaanse vogelkers. Amerikaanse vogelkers hoort in onze streken eigenlijk niet thuis. Men heeft vroeger deze plant ingevoerd in onze streken om de humuslaag te verbeteren, maar deze plant is zich overal verder gaan verspreiden en wordt ook bospest genoemd. In heel veel natuurgebieden wordt deze plant bestreden om inheemse soorten opnieuw meer kansen te geven.

In een dichte struiklaag met bramen kunnen vogels zoals Zwartkop, Merel, Lijster, Heggenmus, Winterkoning, Roodborst beschutting, nestgelegenheid en voedsel vinden. In de lente hoor je de mannetjes al fluitend hun territorium af bakenen en vrouwtje lokken.

Eén van de eerste bloeiers is de Bosanemoon. Deze soort wijst er op dat het een oud bos is. Slanke sleutelbloem en Verspreidbladig goudveil maken het plaatje compleet. Deze laatste is een zeldzame verschijning. Een andere voorjaarsbloeier is de Grote muur: je ziet aan de vorm van de plant dat hij familie is van de gekende Vogelmuur uit de tuin. Meer in de schaduw groeien Salamonszegel, Dalkruid en Lelietje van dalen, samen met varens als Mannetjesvaren, Dubbelloof en Adelaarsvaren. Deze laatste kan je herkennen aan de alleenstaande stengel. Het Dubbelloof heeft twee soorten bladeren: smalle opgerichte bladeren met sporenhoopjes (sori) aan onderzijde – zij bloeien in de zomer en sterven af in de winter - en meer overhangende bredere steriele bladeren, dus zonder sori. Op nattere gedeelten in het bos groeien onder andere Echte valeriaan en Moerasspirea. Beide planten werden vroeger in de volksgeneeskunde veelvulig gebruikt. Zelf experimenteren hiermee doe je zelf beter niet.

Er staan nog enkele autochtone Wilde appels (zeldzaam!) en een Mispelaar.

brede zijp_025 mispel - mespilus germanica
Mispel (foto Lieve Mariën)

Een lente- en zomerwandeling is in de Brede Zeyp is echt genieten van een uitbundig vrij authentiek bos. Raadpleeg het info bord aan de toegangsweg nabij het fort om een mooie rondwandeling uit te stippen. Wil je er nog een stukje stappen erbij in het omliggende landschap, volg dan de aanduidingen van ‘De Trage Wegen’. Eén van hun wandelingen (9 km) loopt door het bos.