Algemene gegevens

Het natuurgebied Anderstad is gelegen ten zuidwesten van Lier tussen het Netekanaal en de Nete, die een kilometer eerder wordt gevormd door de samenvloeiïng van Grote en Kleine Nete.

De Anderstadvijver met haar mooie rietkragen is eigendom van Natuurpunt. Natuurpunt beheert de vijver en het aangrenzende Stryckersbroek dat naast de dode arm van het Netekanaal ligt. Samen vormen zij een brok natuur van 14 ha. Vlakbij de brug over de ringweg van Lier, ligt nog een vijver van Natuurpunt.

Het gebied is ingetekend op de NGI kaarten 15 7/8 en 16 5/6, schaal 1/20.000.

anderstad 

                                                         Foto Leo Vaes

 

Landschap en historiek

Het gebied bestond vroeger vooral uit hooibeemden en stukjes broek die geregeld onderliepen. Na het uitgraven van het Netekanaal, halfweg vorige eeuw, werd de vijver van Anderstad vergroot en uitgediept voor het kweken van karpers. Nu heeft de vijver brede rietkragen en is een paradijs voor water- en waadvogels en bewoners van het riet.

In het kader van het Sigmaplan is er in Lier 28 ha potpolder aangelegd. Bij springtij kan de Nete overlopen in het gebied, zodat Lier, dat slechts op 6 meter boven de zeespiegel ligt, gevrijwaard wordt van waterellende.

Het complex van gebouwen vlakbij Anderstad, momenteel een leegstaande site van de melkerij, was ooit een burcht met opslagplaats voor goederen die via de Nete naar het binnenland werden vervoerd.

Aan de bocht in de Nete tussen Anderstad en Lier vond in de 1e wereldoorlog een uiterst bloedige strijd plaats met meer dan 600 doden.

 

Fauna en flora

Kenmerkend voor het gebied zijn de vele eendensoorten. Vlakbij zijn er vrij grote kolonies van Blauwe reiger en Aalscholver. Talrijke koppels Blauwborst en Rietgors broeden er elk jaar in het riet. Kom je vroeg in de morgen dan heb je kans om Baardmannetjes waar te nemen die zich acrobatisch tussen de rietstengels voortbewegen. In de lucht zie je de biddende Torenvalk en het koppel Slechtvalken, dat jaarlijks op de Sint-Gummaruskerk broedt, komt hier jagen. Trekvogels volgen de loop van de Nete. Bijgevolg strijken heel wat doortrekkers neer om hier even uit te rusten en te foerageren, waaronder zeldzame soorten.

Drie soorten vleermuizen vliegen op warme zomeravonden voortdurend rond om duizenden kleine insecten te vangen: Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis en Rosse vleermuis. Ook Wezel, Bunzing en Vos worden regelmatig gezien. 

In de lente en zomer fladderen op de bloemrijke bermen heel wat vlinders rond. Op de taluds bloeien in het voorjaar Groot en Klein Hoefblad. Dotterbloem en Pinksterbloem komen verspreid voor in de halfverlande delen. In het Stryckersbroek groeien wilgensoorten. Nachtegalen voelen zich daar goed thuis. In de winter bieden de struiken schuilplaats aan Ransuilen. De Reuzenbalsemien, een invasieve plant uit de Hymalaya met paarsrode bloemen, domineert tijdens de zomer de bermen van de Nete.

Onder de vlakbij gelegen brug over het Netekanaal hangen halfafgewerkte kunstnesten die huiszwaluwen elk jaar verder afwerken om als veilige nestplaats te dienen.  

 

Beheer

Het beheer is erop gericht om de rietkragen zich opnieuw optimaal te laten ontwikkelen. Delen van het historisch grachtenpatroon werden terug hersteld. De dichtgeslibde poel werd opnieuw opengemaakt zodat amfibieënpopulaties zich optimaal kunnen voortplanten. In het Stryckersbroek wordt hier en daar de dominantie van wilgenbos gestopt, zodat  kleine rietvelden zich opnieuw kunnen ontwikkelen en het gebied een nog grotere natuurlijke soortenrijkdom krijgt.

 

Toegankelijkheid

Vanuit Lier ligt Anderstad op wandelafstand langsheen de linkeroever van de Grote Nete, richting Duffel. Met de Lijn vanuit Lier kom je er met bus nummer 2. Je neemt halte Herderin te Lier.

Kom je met eigen vervoer kun je gebruik maken van de gratis parking aan de Molbrug te Lier of de kleine parking aan het Netekanaal, vlakbij de Anderstadvijver.

Vanaf de parking aan de Molbrug lopen twee aangeduide wandelpaden naar en rond het natuurgebied. Eén daarvan is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Je kan hier een wandelkaartje downloaden van de centrale Natuurpunt-website. Hiervoor dien je wel Natuurpunt lid te zijn en in te loggen op deze website.

Er bestaat ook een mooie brochure van de wandeling die je kunt bekomen op de dienst Toerisme Lier.

Ook aangeleide honden zijn welkom.

 

Contactpersoon

Luc Swaegers 

 

Klik hier voor begeleide wandelingen.Anderstad weergeven op een grotere kaart