In de zomer is het heerlijk wandelen in het bos. Maar hier schuilt helaas toch ook enig gevaar. Het is dezer dagen niet zozeer de boze wolf, maar een veel kleiner beestje, namelijk de teek. Deze kan besmet zijn met een bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, en deze kan bij een tekenbeet worden overgedragen op de mens.

tick
teek

Teken wachten meestal op hun slachtoffer - zowel dieren als mensen - in het lage struikgewas. Je loopt dus het risico om door een teek gebeten te worden wanneer je je in bossen of weiden bevindt, maar ook wanneer u zich door laag struikgewas verplaatst (varens, struiken...).

Wie door een teek gebeten wordt, krijgt uiteraard niet sowieso de ziekte van Lyme. Alleen de teken die drager zijn van de bacterie - zowat 20% van alle teken - kunnen de bacterie overbrengen. Het risico verschilt naargelang de streek: het risico is zeer laag aan de Belgische kust, maar wordt steeds groter naarmate men zich naar het oosten verplaatst.

Voor de Kempen kan je ook beroep doen op tekenradar.nl. Op de site van R.I.V.M. (Nederlandse Rijksoverheid) vind je een actuele kaart met percentages van besmette teken. Je kan zelf oordelen hoe het zit aan de grens... De links naar deze websites vind je onderaan dit artikel.

Maar we moeten ook niet panikeren en zeker je wandelplezier hiervoor niet staken: als je volgende regels in acht neemt, is het risico zeer beperkt. 

Tien Geboden voor wandelaars

1. Heb van april tot oktober steeds een tekentangetje op zak.

2. Trek een lange broek aan, trek je kousen over de pijpen van je broek en mijd de reeënwissels.

3. Doe bij thuiskomst onmiddellijk een grondige inspectie naar tekenbeten (hulp van partner is hierbij nuttig !). In principe kan de bacterie pas na 12 tot 24 uur zijn overgedragen.

4. Verwijder onmiddellijk teek of nimf.

5. Doe dit met een tangetje en trek ze, zonder draaien, recht uit. Kijk goed of je de kop mee hebt.

6. Schrijf in je agenda dat je een teek verwijderd hebt.

tick2
Dit wijst op besmetting en vergt een antibioticabehandeling!

7. Tussen de 3de dag na de beet en binnen 3 maanden treedt in 50% gevallen een ringvormige uitslag op. In dat geval ben je 100% zeker besmet en is toediening van antibiotica nodig. Je moet niet wachten op bloedtesten. De bloedtesten zijn onbetrouwbaar. Een succesvolle behandeling is een behandeling binnen de 4 weken. De internationale lyme-organisatie (ILADS) beveelt zelfs na elke tekenbeet een korte antibioticakuur aan. Alleen vindt de overheid dat niet goed.

 8. Ga bij het verschijnen van de vlek, maar ook bij koorts, hoofdpijn en/of spierpijn naar je huisdokter en zeg hem op welke datum je door een teek gebeten bent.

 9. Denk eraan dat een teek (nimf) niet alleen drager kan zijn van de Borrelibacterie (ziekte van Lyme), maar ook nog van andere bacteriën waaronder de veroorzaker van de gevreesde anaplasmose. Hiervan zijn reeds 56 gevallen bekend in de provincie Antwerpen. In het geval van anaplasmose verschijnt geen rode vlek ! Via teken kunnen veel andere ziekten worden overgedragen o.a.: anaplasma, bartonella

10. Preventie kan ieder zelf doen, ook in de tuin. Tijdige behandeling zorgt in 90% van de gevallen voor genezing. Neem de ziekte altijd ernstig, maar blijf toch van de natuur genieten, dus laat je niet verlammen van angst

Via de links hieronder kan je meer informatie bekomen:

Nederlandse vereniging voor Lyme-patiënten

Tekenradar Nederland

Meer informatie van het R.I.VM. Nederland

 

Natuurpunt afdeling De Wielewaal beheert verschillende natuurgebieden in de gemeenten Lier, Zandhoven, Berlaar, Nijlen, Broechem en Emblem waarvan het merendeel van de gronden eigendom zijn. Het unieke aan onze afdeling is dat zowel Kleine Nete, Grote Nete als Beneden Nete door het grondgebied stromen. De landschappelijke verbondenheid van de beek- en riviernatuur is groot en daarom streeft Natuurpunt afdeling De Wielewaal op termijn naar een ontsnippering van de natuurgebieden. Het beheer van de gebieden wordt behartigd door de zogenaamde beheerteams die bestaan uit vrijwillige medewerkers die ondersteund worden door professionelen. In 2010 staat vooral de monitoring van de natuurgebieden in de kijker want meten is weten!