Ruim 2000 flyers werden in de ruime omgeving een tiental dagen op voorhand in de bussen gestopt van de omwonenden. Meer dan 100 geïnteresseerden daagden op ondanks de gure weeromstandigheden!


De 5 gidsen gaven tijdens de rondleiding ruime informatie : de toekomstige beheerplannen werden toegelicht, het ecologisch belang van het gebied benadrukt! De lange reeks historische bedreigingen die decennialang  wogen op de ruime omgeving werden overlopen : het doortrekken van de ring rond Lier, de Tweede Havenontsluiting, het ophogen van de terreinen, de ‘dreigende’ oranje kleur op het gewestplan, enz. Veel lof ging uit naar de natuur-pioniers van de jaren ‘70 en ’80 : zij legden eigenlijk de basis om ons nu – zoveel jaren nadien- in de mogelijkheid te stellen om op tijd van enkele maanden ruim 50 ha  aan te kopen. Goede communicatie en degelijk overleg in functie van de biodiversiteit hadden als gevolg dat we de jacht uit heel het gebied definitief konden laten verdwijnen en dat we een stevig samenwerkingsverband hebben gecreëerd met een plaatselijk landbouwer die voor ons een groot gedeelte van het maai- en hooibeheer op zich neemt.


Het geplande educatieve wandelpad - inclusief een gedeelte KNUPPELPAD - werd uitgestippeld. De samenwerking met de Stad Lier werd benadrukt : de in aanleg zijnde wandel- en fietsbrug stelt binnenkort de toeristen en recreanten in staat om op 5 minuten tijd uit de drukte van de Stad Lier een prachtig rustgevend NP-reservaat te bezoeken!


Na de wandeling werden we gastvrij ontvangen in de prachtige accommodatie van het Hof Van Beatrijs waar iedereen bij een gratis aangeboden drankje kon genieten van een Power-Point-Presentatie die een beeld gaf van de biodiversiteit van de 20 ha Nazareth-Zuid : vogels, insecten, … passeerden de revue!
Heel aangenaam was het feit dat een aantal aanwezigen zich spontaan aanmelden om in de toekomst te participeren bij het beheer, sociale controle, zwerfvuilopruiming, onderhoud wandelpad, …
Marc