Nismes 2015Met een veertiental Natuurpunters bereikten we vlot de streek van de Virionvallei. Aandacht ging zowel naar de vlinders als naar de planten. Het Tweekleurig hooibeestje , het Koevinkje, het Dwergblauwtje, de Braamparelmoervlinder, … de fotografen hadden hun werk! Qua planten noteerden we o.a. Wolfskers, Blauwe sla , Witte brunel, Bergnachtorchis én de Welriekende nachtorchis, Hondskruid en Hertswortel. Zwarte specht,  Buizerd, Kneu , Appelvink met jongen en een gezinnetje Roodborsttapuiten konden de ornithologen plezieren.