Een geslaagde 16de editie van onze spaghettidag

Op 26 november 2017 was het weer zover: Onze spaghettidag! Volgens de inschrijvingen een week voor het gebeuren zou er veel minder volk komen dan vorig jaar. Toen hadden we 498 eters. Maar: de inschrijvingen bleven binnenkomen en dus werden er genoeg ingrediënten besteld.

Meer dan 180 liter saus zijn bereid, 28 kg gehakt verwerkt en  90 kg groenten werden de avond er voor fijngesneden en bereid tot een kruidige saus. Een hele schare helpers was 2 dagen in de weer om deze dag tot een goed einde te brengen. Het team draait als een geoliede machine. Paul en Leo gidsten elk een groep enthousiaste deelnemers rond Nazareth en Anderstad.

Heel veel dank aan de deelnemers. Dank zij hen kunnen we dit organiseren en de vele complimentjes zijn een opsteker om zo verder te doen. Uiteindelijk hebben we 501 mensen bediend. Tijdens de avondshift hebben enkele mensen even moeten wachten, maar we hebben al plannen om volgend jaar nog plaatsen bij te creëren. Wij kondigen ook volgend jaar aan dat er glutenvrije spaghetti kan voorzien  worden.  Nu deden we dat voor de mensen van wie we het wisten.

Dank aan heel het spaghettiteam : meer dan 40 medewerkers!  Er komt heel wat bij kijken: prijslijsten drukken, infostand verzorgen (op voorhand bestellingen doen), deelnemerslijsten en betalingen bijhouden, toog, dessertenbuffet, gidsbeurten voorbereiden, powerpoint samenstellen, ingrediënten afhalen en leveren, groenten snijden, gehakt bakken, bereidingen, opdienen, afruim, afwas, opkuis en nog zo veel meer. Dat we een super team zijn, merken we. Nadat er door de ploeg helpers die er ’s avonds nog was,  een glaasje gedronken is, schoten we met z’n allen nog even in actie. Om 21.30 uur zag de keuken van het college er uit alsof er niets gebeurd was!

Kristine

Ruim 2000 flyers werden in de ruime omgeving een tiental dagen op voorhand in de bussen gestopt van de omwonenden. Meer dan 100 geïnteresseerden daagden op ondanks de gure weeromstandigheden!


De 5 gidsen gaven tijdens de rondleiding ruime informatie : de toekomstige beheerplannen werden toegelicht, het ecologisch belang van het gebied benadrukt! De lange reeks historische bedreigingen die decennialang  wogen op de ruime omgeving werden overlopen : het doortrekken van de ring rond Lier, de Tweede Havenontsluiting, het ophogen van de terreinen, de ‘dreigende’ oranje kleur op het gewestplan, enz. Veel lof ging uit naar de natuur-pioniers van de jaren ‘70 en ’80 : zij legden eigenlijk de basis om ons nu – zoveel jaren nadien- in de mogelijkheid te stellen om op tijd van enkele maanden ruim 50 ha  aan te kopen. Goede communicatie en degelijk overleg in functie van de biodiversiteit hadden als gevolg dat we de jacht uit heel het gebied definitief konden laten verdwijnen en dat we een stevig samenwerkingsverband hebben gecreëerd met een plaatselijk landbouwer die voor ons een groot gedeelte van het maai- en hooibeheer op zich neemt.


Het geplande educatieve wandelpad - inclusief een gedeelte KNUPPELPAD - werd uitgestippeld. De samenwerking met de Stad Lier werd benadrukt : de in aanleg zijnde wandel- en fietsbrug stelt binnenkort de toeristen en recreanten in staat om op 5 minuten tijd uit de drukte van de Stad Lier een prachtig rustgevend NP-reservaat te bezoeken!


Na de wandeling werden we gastvrij ontvangen in de prachtige accommodatie van het Hof Van Beatrijs waar iedereen bij een gratis aangeboden drankje kon genieten van een Power-Point-Presentatie die een beeld gaf van de biodiversiteit van de 20 ha Nazareth-Zuid : vogels, insecten, … passeerden de revue!
Heel aangenaam was het feit dat een aantal aanwezigen zich spontaan aanmelden om in de toekomst te participeren bij het beheer, sociale controle, zwerfvuilopruiming, onderhoud wandelpad, …
Marc 

Tijdens het beheerwerkweekend van begin november werd er op het Provinciaal retentiebekken te Koningshooikt ‘DE JUTSE PLASSEN’ hard gewerkt door een beperkt aantal NP-vrijwilligers. Het brandhout dat ter beschikking kwam door het zagen van enkele zgn. vensters werd afgevoerd. Wilgenopslag rond de amfibieënpoel werd verwijderd.

Leuk detail: de verse wilgentakken werd later door de medewerkers van het Domein Planckendael opgehaald als smul- en speelhout voor de neushoorn, okapi’s, …

Kontwilgen werden opgesnoeid en een hele boel exoten (o.a. Bleek Cypergras) werden uitgetrokken. De oeverzwaluwendam werd verder vrijgemaakt zodat de oeverzwaluwen, als ze in de lente terug toekomen, niet aan de verleiding zullen kunnen weerstaan om de holtes in de kunstmodule in te nemen!
Vermeldenswaard is zeker dat de terreinploegen van NP de weken ervoor heel veel én knap maai- en snoeiwerk verricht hadden zodat de strijd tegen de ‘verwilging’ van het gebied onder controle is!
Op de jaarlijkse rondgang met de vertegenwoordigers van de Provincie wordt het beheer verder geëvalueerd en verfijnd!

Een aantal van de Natuurpunt-VRIJWILLIGERS van het Beheerteam Kleine Nete hebben de voorbije weken de handen uit de mouwen gestoken.
Vooreerst werd een illegale chalet in het deelgebied ‘Treydbeemd’ volledig gedemonteerd , afgebroken en op een veilige manier neergelegd. Op een extra werkdag werd dan een container van 20m³ houtafval én een container van 20m³ restafval gevuld. Fundamenten en betonplaten werden manueel verbrijzeld en daarmee werd een eerste container van 10m³ puin gevuld. Daarbij kregen we hulp van enkele leerlingen van de Lierse Steinerschool én van ons NP-lid , Paul Verschoren, die de containers ter beschikking stelde.  Alle ijzer ( o.a. van de afsluitingen )werd verzameld en dat werd verkocht ten voordele van ons reservatenfonds. Meer dan een half ton oud ijzer werd zo afgevoerd!
De rest van het puin van de ex-chalet zal op ‘De dag van de Natuur’ = za 18/11 in een volgende container geladen worden! Iedereen die een handje wil komen toesteken op die dag is uiteraard welkom!
Op zo’n extra beheerwerkdagen zijn we nog op de zgn. Zandbijenvlakte honderden kleine berkjes gaan uittrekken binnen het schapenraster en langs de kant van de Kromme Ham zelf nog enkele tientallen Am.eiken en andere jonge opslag ( met bijltjes en wartuigen) gaan verwijderen. Sluikstorten het en der werden opgeruimd en extra  infoborden aan de VLM-vijver van De Steenbeemden kregen een plaatst. Het klappoortje aan de ingang van ons bewegwijzerd wandelpad ‘De Steenbeemden’ werd afgewerkt.
Alle andere klusjes zullen voor de volgende keer zijn!

 

Nieuwe natuur in Nijlen

Op 19 maart jl. wandelden 60 deelnemers de nieuw ingerichte percelen langs de Vogelzangstraat in Nijlen in.
De gemeente Nijlen was vertegenwoordigd door 2 schepenen en VMM door Marc Florus.
Tijdens de wandeling gaf voorzitter Marc hier en daar uitleg over de realisaties.
Marc Florus lichtte de bijdrage van VMM toe.
Na de wandeling waren we te gast in het onthaalgebouw van de Provincie Antwerpen,
waarvoor onze dank en genoten we van een drankje aangeboden door de Gemeente Nijlen,
waarvoor uiteraard ook onze dank.

Van net na de inrichtingswerken in de zogenaamde cluster van de Vogelzangstraat in Nijlen,
merkten we al dat veel wandelaars gebruik maakten van het nieuwe aangelegde wandelpad.
Toen de aankopen rond waren, was dat immers een vraag van veel mensen: we gaan hier toch nog kunnen wandelen?
En ja hoor, dank zij de inspanningen van een aantal overheden en dankzij het puike werk van firma’s en de LIFE ploegen,
is dit een mooi wandelpad geworden. Heel veel dank aan Maarten Jacobs en Wout Opdekamp voor de coördinatie.

Voor een mooi parcours kan je starten op de parking van de Kesselse Heide en de knooppunten volgen tot in de Vogelzangstraat.
Op de parking van de Kesselse Heide wandel je van 55 naar 54, 53, 45, 47, 46, 49.  
Na knooppunt 49 ga je naar rechts in de Vogelzangstraat naar knooppunt 50.
Ondertussen zijn de knooppunten al aangepast en is het nieuwe traject mee opgenomen.
Via de ingang van  het gebied aan het infobord  wandel je naar de Netedijk.
Ondertussen kan je al volop genieten. De oevers van de Krekelbeek zijn weggegraven zodat er een overloop is van het water.
Je stapt daar op een knuppelpad.  Waar zich eens visvijvertjes bevonden en heel veel koterijen en rommel lag,
is er nu ruimte voor natuur.
Het gebied ligt vlak naast de Goorkantloop, een verlengstuk van de Kesselse Heide, eigendom van de Provincie.
In de toekomst zal heel dit perceel mogen uitgroeien tot een heus broekbos.

Van op de Netedijk richting Beemden heb je nog zicht op nog meer herstelde percelen.
Het zijn trouwens gebieden die nu al interessant zijn voor vogels.
Kwak, Grote zilverreiger, massa’s Kieviten gaven hier al present.

Op de Netedijk zijn er een aantal mogelijkheden: wie er een super lange wandeling wil maken,
kan op een veilige manier aan het Viersels Gebroekt geraken en daar de rondwandeling doen.
Voor een kortere wandeling, stap je tot aan de Beemden.   
Via knooppunt 50 keer je terug naar de Kesselse Heide. Van 50 ga je naar 51, 52, 56 en zo terug naar de parking.

Er zijn uiteraard andere opties:
al de mogelijkheden kan je nakijken op de kaart van de wandelknooppunten van de Kempense Beemden of via de website: http://www.wandelknooppunt.be/routeplanner?kaart=kempense-beemden

De instanties, overheden, die dit alles realiseerden en waarvoor onze dank:

De inspanningen van Natuurpunt, LIFE – ploegen, terreinploegen,

Gemeente Nijlen,

Provincie Antwerpen,

Vlaamse Milieumaatschappij,

Agentschap voor Natuur en Bos,

De vele vrijwilligers van onze afdeling

Wij wensen jullie heel veel wandelplezier.

Kristine Wuyts

 

nieuwe natuur in Nijlen 7238  nieuwe natuur in Nijlen 7249  nieuwe natuur in Nijlen 7256 
 nieuwe natuur in Nijlen 7262  nieuwe natuur in Nijlen 7264  

dvdn 20151122 0487dvdn 220151122 0489dvdn 220151122 0490
Tijdens de Dag van de Natuur is er met een tiental vrijwilligers een hele zondag hard gewerkt, aan een grasland in deelgebied Varenheuvel te Nijlen.  Er is een doorgang gemaakt naar een oud stukje grasland, dat waarschijnlijk al meer dan 20 jaar niet meer gemaaid is. Vanaf nu kunnen we het terug machinaal maaien. Binnenkort volgt hier nog een tweede werkdag, en gaan we de wilgenstruiken verder inkorten, omdat die stilaan het grasland aan het innemen zijn.  Er is gezaagd, en de vele takken zijn verhakseld, daardoor hebben we meer dan 20 kub hakselhout ter beschikking. Ideaal om het composteringsproces in de compostbak of hoop te verbeteren.
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen dit puur natuur hakselhout komen afhalen in Viersel, voor een vrije gift. Contact Waldo Peeters 0477/20 35 19