Vrije inwandeling van het Educatief Wandelpad Nazareth-Zuid :
 zaterdag 17 en zondag  18 april

Zoals de meesten onder jullie al weten, realiseerde onze Natuurpunt afdeling eind 2016 , o.a. via een openbare verkoop , een zeer grote aankoop. We verwierven meer dan 40 ha waardevolle natuur op Liers grondgebied. Vooraleer we verder in detail gaan … toch nog even vermelden dat de basis voor deze aankoop gelegd werd eind jaren ’70 / begin jaren ’80. Natuurpioniers zoals Walter Van Spaendonk, Gert Verreet , Rudy Meeus en Ludo Van den Broeck slaagden er toen in – zonder enig maatschappelijk draagvlak - dit ganse gebied op het gewestplan een groen tintje te geven. Bijna veertig jaar later – een natuurbeschermer moet geduld hebben – met een prachtig resultaat als gevolg.

We situeren nog even de exacte locaties  :

Op Nazareth-Noord gaat het over gebied ten noorden van de spoorweg Lier-Herentals ( ter hoogte van de IJzeren brug) geprangd tussen het Netekanaal en de Kleine Nete. Ongeveer 16 hectares kochten we hier aan : deels via de reeds aangehaalde openbare verkoop maar via onderhandelingen met OCMW-Lier en enkele particulieren kwamen we tot één groot geheel!. De waarde van het gebied is echter niet te onderschatten: groeiplaatsen van het uiterst zeldzame Zomerklokje en bovendien diverse zangposten van Nachtegaal, om maar iets te noemen! Op sommige percelen is  reeds héél veel koterij en rommel verwijderd door onze NP-vrijwilligers.

Ook op de Kromme Ham te Lier  konden we toen 8 ha aankopen. Meestal betreft het verbost heidegebied met enkele weilanden.  Leuk is dat deze percelen aansluiten aan reeds eerder verworven natuurgebieden vlak over de Wolfsbeek , aan de  grens Lier-Kessel.

En dan natuurlijk Nazareth-Zuid : het gebied tussen de Kleine Nete en de Nazarethdreef, (tegenover  ‘t Spui) . Daar kochten we tijdens de openbare verkoop een blok van 20 ha die nog eens uitgebreid werd met een perceel van het OCMW-Lier én van een particulier. Vorig jaar konden we deze mega-aankopen nog eens uitbreiden met een perceel van 4 ha!  Dit gebied bestaat uit drassige Elzen-Berkenbroekbossen in het noorden, verboste moeraspercelen in het middenstuk en enkele maaibare percelen met veel botanisch potentieel in het zuiden. Het zijn roestplaatsen van Roerdomp, Houtsnip, Ree én voormalige broedplek van Slobeend. Blauwborst is elk jaar aanwezig als broedvogel. Ook hier werd al héél veel  werk gepresteerd om koterij, rasters, prikkeldraden en ‘zwerfvuil’ te verwijderen vooraleer er sprake kon zijn van concreet beheer ( maaien/hooien). Aangezien de Stad Lier een wandel-fietsbrug aanlegde ter hoogte van de Sionsite  kan iedere recreant/toerist vanuit het hartje van Lier binnen luttele  minuten in onze natuuroase terecht! We planden dan ook onmiddellijk een educatief bewegwijzerd wandelpad doorheen het pas verworven natuurgebied zonder al te veel verstoring te veroorzaken!  Enkele voormalige poelen en slenken doorheen het gebied werden terug vrijgemaakt van begroeiing en gerenoveerd.
Ondertussen werden in functie van het wandelpad trapconstructies op de Netedijken aangelegd. Een knuppelpad doorheen de kern van het bosgedeelte werd geconstrueerd. Educatieve borden  én bewegwijzering + rasters en poorten werden geplaatst. Een wandelfolder met bijbehorend kaartje en educatieve uitleg over de deeltracé’s stoomden we klaar en zal ter beschikking zijn in de groene NP-brievenbus aan het startbord aan de Sionsbrug!
Door de Corona-toestand werd tot tweemaal toe de officiële inhuldiging uitgesteld. De druk om het pad open te stellen werd echter te groot! We besloten dan ook om zonder een VIP-moment het pad door het grote publiek op eigen initiatief te laten inwandelen tijdens het weekend van 17 en 18 april e.k. We voorzien uiteraard wel enkele infomomenten tijdens de rondwandeling. Concreet betekent dat een aantal zgn. landschapsposten ( = natuurgids die op een vaste plek staat) extra uitleg zullen geven over bijvoorbeeld vogels, paddenstoelen, solitaire bijen, vleermuizen, planten , …

Kort samengevat  :
Vertrek- en eindlocatie is de Fiets- en Wandelbrug aan de Sionsite. Daar zal ook een groen brievenbusje hangen waarin de wandelfolders gratis ter beschikking steken
Aangezien we bewust gekozen hebben om bepaalde gedeeltes van het tracé NIET toegankelijk te maken voor rijwieltuigen ( mountainbikers, quads, …) zal de wandeling tevens niet haalbaar zijn voor rolstoelgebruikers en/of met buggy’s en kinderwagens! Om dit deels op te vangen kan men aansluitend een extra lus maken via Nazareth-Noord zodat de wandeling kan verlengd worden.
Dank aan  alle NP-vrijwilligers en aan de professionele terreinploeg voor de aanleg van het knuppelpad, renovatie van de slenk, de geplaatste bebording, rasters, paaltjes met wegwijzertjes, poorten, …
Nog even melden dat een natuurliefhebber een schitterende zitbank geschonken heeft : die staat aan de slenk ter hoogte van het knuppelpad. Bovendien werd dankzij deze zelfde persoon een mooie Kleinbladige Linde geplant op de Stadsvesten … niet zo ver af van de voormalige woonplaats van ons stichtend lid , Henri Janssen, die recent overleed.
Dank uiteraard aan alle sponsors : de Stad Lier, Gostar, Biosano, Druantia, de Vlaamse Waterweg, de Lions Club, Baloise Insurance en aan alle gulle gevers want dit geheel  ( zowel aankoop als aanleg educatief pad) is absoluut nog niet afbetaald!
We sluiten af met een uitdrukkelijke vraag tot RESPECT voor de natuur in al zijn facetten over gans het tracé en SOCIALE CONTROLE op vlak van loslopende honden, wandelaars die afwijken van het wandelpad, … Durf hen aan te spreken en te wijzen op hun verantwoordelijkheid en hun storend gedrag!
ALLEMAAL DUS HARTELIJK UITGENODIGD  tijdens het weekend van 17 en 18 april om deze prachtige natuur IN EIGEN REGIO te ontdekken!
Tot dan!


NATUURPUNT AFDELING DE WIELEWAAL
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

03 481 94 79