Zoals je waarschijnlijk reeds vernomen hebt, mogen er geen georganiseerde wandelingen plaatshebben.

De wandeling van eind november gaat NIET door.

als de wandeling van december mag plaatsvinden, melden we het op de website.

Blijf genieten van de natuur, maar hou het veilig en respecteer de geldende maatregelen.