6 mei 2022

Het is vanavond Nachtegalentocht. Een ideale avond om te genieten van de prachtige zang van de Nachtegaal.

wandeling onder begeleiding van Gerald Driessens. Samenkomst om 20.00 uur op de brug over de Grote Nete langs de Kanaalstraat, ter hoogte van 'Den Draaiboom'.

van harte welkom

 

 Natuurpunt kern Zandhoven zet graag mee de schouders onder dit festival, met ‘duurzaamheid’ als rode draad, dat georganiseerd wordt door het burgerinitiatief Zandhoven Natuurlijk. In de voormiddag (10-12 u) begeleiden onze gidsen een natuurwandeling in de omgeving, in de namiddag voorzien we enkele kortere expedities voor (gezinnen met) kinderen naar de nabijgelegen beken. Op het festivalterrein zelf zijn we tussen 12 en 17 u permanent aanwezig met een info- en verkoopstand, waar we het belang van robuuste natuur toelichten, onze natuurgebieden in Zandhoven voorstellen en de onmisbare bijdrage van vrijwilligers aan het beheer ervan in de verf zetten

 

Natuurpunt kern Zandhoven slaat dit jaar de handen in mekaar met de kersverse Zandhovense vereniging ‘Zandhoven Natuurlijk’ om een groepsaankoop te organiseren van biobloembollen en streekeigen bomen en struiken.

We bieden dit jaar pakketten aan van gemengde hagen en bosjes, maar verder ook vooral losse streekeigen bomen, struiken en haagplanten, aangevuld met ingeburgerde bomen zoals Tamme kastanje, Drents krentenboompje, Walnotenboom en een beperkt aanbod van halfstamfruitbomen. Struikklimop raden we aan
voor een rijk stuifmeelaanbod voor insecten in de herfst. Als klimplant bieden we Wilde kamperfoelie aan.

Zandhoven Natuurlijk lanceert enkele leuke nieuwigheden! Je kan ook een boom aan een dorpsgenoot schenken! Heb je bijvoorbeeld geen plaats voor een boom en wil je de actie toch steunen? Of schenk je graag een boom aan iemand anders? Je bepaalt zelf het bedrag dat je hierbij betaalt. Op het bestelformulier kan je ook een ‘gereserveerde boom’ aanvragen als ontvanger … Wanneer er meer schenkers dan afhalers zijn voor deze gereserveerde bomen, dan worden ze aangeplant op een leuke plek in het dorp van de schenker! Zo geniet iedereen van een dorp vol leven!

Ook aan de jeugdverenigingen is gedacht, want die kunnen na een moeilijke periode wel een centje gebruiken. Anderzijds zijn er heel wat dorpsgenoten die hulp nodig hebben bij het aanplanten. Je kan een ‘boskabouter’ huren. Deze jeugdige ‘boskabouters’ volgen eerst een korte opleiding en helpen planten voor slechts 8 euro/uur.

Heb je zin gekregen in de actie dan volgt hier wat praktische info.
De planten kunnen besteld worden van 1 september tot 30 oktober. De planten kunnen opgehaald worden op zaterdag 27 november, van 9 tot 12 u, te Zandhoven.
Voor meer gedetailleerde info kan je terecht op de website van de gemeente Zandhoven, (milieu – festival van de bol en de boom). Hier vind je ook een online bestelformulier en een uitgebreide digitale folder over de actie.
Gedrukte folders kan je gratis verkrijgen op het gemeentehuis en in de bib.
Een bestelformulier komt in het gemeenteblad van september/oktober.
Betalen doe je bij de bestelling.
De actie staat ook open voor inwoners buiten Zandhoven! 

Wil je meer info, zou je graag een bestelformulier of een brochure toegestuurd krijgen, wil je graag
meewerken aan de actie, heb je een tip of bedenking in verband met de actie, geef een seintje:
Lutgart De Bie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0486304578.

 

 

Vrije inwandeling van het Educatief Wandelpad Nazareth-Zuid :
 zaterdag 17 en zondag  18 april

Zoals de meesten onder jullie al weten, realiseerde onze Natuurpunt afdeling eind 2016 , o.a. via een openbare verkoop , een zeer grote aankoop. We verwierven meer dan 40 ha waardevolle natuur op Liers grondgebied. Vooraleer we verder in detail gaan … toch nog even vermelden dat de basis voor deze aankoop gelegd werd eind jaren ’70 / begin jaren ’80. Natuurpioniers zoals Walter Van Spaendonk, Gert Verreet , Rudy Meeus en Ludo Van den Broeck slaagden er toen in – zonder enig maatschappelijk draagvlak - dit ganse gebied op het gewestplan een groen tintje te geven. Bijna veertig jaar later – een natuurbeschermer moet geduld hebben – met een prachtig resultaat als gevolg.

We situeren nog even de exacte locaties  :

Op Nazareth-Noord gaat het over gebied ten noorden van de spoorweg Lier-Herentals ( ter hoogte van de IJzeren brug) geprangd tussen het Netekanaal en de Kleine Nete. Ongeveer 16 hectares kochten we hier aan : deels via de reeds aangehaalde openbare verkoop maar via onderhandelingen met OCMW-Lier en enkele particulieren kwamen we tot één groot geheel!. De waarde van het gebied is echter niet te onderschatten: groeiplaatsen van het uiterst zeldzame Zomerklokje en bovendien diverse zangposten van Nachtegaal, om maar iets te noemen! Op sommige percelen is  reeds héél veel koterij en rommel verwijderd door onze NP-vrijwilligers.

Ook op de Kromme Ham te Lier  konden we toen 8 ha aankopen. Meestal betreft het verbost heidegebied met enkele weilanden.  Leuk is dat deze percelen aansluiten aan reeds eerder verworven natuurgebieden vlak over de Wolfsbeek , aan de  grens Lier-Kessel.

En dan natuurlijk Nazareth-Zuid : het gebied tussen de Kleine Nete en de Nazarethdreef, (tegenover  ‘t Spui) . Daar kochten we tijdens de openbare verkoop een blok van 20 ha die nog eens uitgebreid werd met een perceel van het OCMW-Lier én van een particulier. Vorig jaar konden we deze mega-aankopen nog eens uitbreiden met een perceel van 4 ha!  Dit gebied bestaat uit drassige Elzen-Berkenbroekbossen in het noorden, verboste moeraspercelen in het middenstuk en enkele maaibare percelen met veel botanisch potentieel in het zuiden. Het zijn roestplaatsen van Roerdomp, Houtsnip, Ree én voormalige broedplek van Slobeend. Blauwborst is elk jaar aanwezig als broedvogel. Ook hier werd al héél veel  werk gepresteerd om koterij, rasters, prikkeldraden en ‘zwerfvuil’ te verwijderen vooraleer er sprake kon zijn van concreet beheer ( maaien/hooien). Aangezien de Stad Lier een wandel-fietsbrug aanlegde ter hoogte van de Sionsite  kan iedere recreant/toerist vanuit het hartje van Lier binnen luttele  minuten in onze natuuroase terecht! We planden dan ook onmiddellijk een educatief bewegwijzerd wandelpad doorheen het pas verworven natuurgebied zonder al te veel verstoring te veroorzaken!  Enkele voormalige poelen en slenken doorheen het gebied werden terug vrijgemaakt van begroeiing en gerenoveerd.
Ondertussen werden in functie van het wandelpad trapconstructies op de Netedijken aangelegd. Een knuppelpad doorheen de kern van het bosgedeelte werd geconstrueerd. Educatieve borden  én bewegwijzering + rasters en poorten werden geplaatst. Een wandelfolder met bijbehorend kaartje en educatieve uitleg over de deeltracé’s stoomden we klaar en zal ter beschikking zijn in de groene NP-brievenbus aan het startbord aan de Sionsbrug!
Door de Corona-toestand werd tot tweemaal toe de officiële inhuldiging uitgesteld. De druk om het pad open te stellen werd echter te groot! We besloten dan ook om zonder een VIP-moment het pad door het grote publiek op eigen initiatief te laten inwandelen tijdens het weekend van 17 en 18 april e.k. We voorzien uiteraard wel enkele infomomenten tijdens de rondwandeling. Concreet betekent dat een aantal zgn. landschapsposten ( = natuurgids die op een vaste plek staat) extra uitleg zullen geven over bijvoorbeeld vogels, paddenstoelen, solitaire bijen, vleermuizen, planten , …

Kort samengevat  :
Vertrek- en eindlocatie is de Fiets- en Wandelbrug aan de Sionsite. Daar zal ook een groen brievenbusje hangen waarin de wandelfolders gratis ter beschikking steken
Aangezien we bewust gekozen hebben om bepaalde gedeeltes van het tracé NIET toegankelijk te maken voor rijwieltuigen ( mountainbikers, quads, …) zal de wandeling tevens niet haalbaar zijn voor rolstoelgebruikers en/of met buggy’s en kinderwagens! Om dit deels op te vangen kan men aansluitend een extra lus maken via Nazareth-Noord zodat de wandeling kan verlengd worden.
Dank aan  alle NP-vrijwilligers en aan de professionele terreinploeg voor de aanleg van het knuppelpad, renovatie van de slenk, de geplaatste bebording, rasters, paaltjes met wegwijzertjes, poorten, …
Nog even melden dat een natuurliefhebber een schitterende zitbank geschonken heeft : die staat aan de slenk ter hoogte van het knuppelpad. Bovendien werd dankzij deze zelfde persoon een mooie Kleinbladige Linde geplant op de Stadsvesten … niet zo ver af van de voormalige woonplaats van ons stichtend lid , Henri Janssen, die recent overleed.
Dank uiteraard aan alle sponsors : de Stad Lier, Gostar, Biosano, Druantia, de Vlaamse Waterweg, de Lions Club, Baloise Insurance en aan alle gulle gevers want dit geheel  ( zowel aankoop als aanleg educatief pad) is absoluut nog niet afbetaald!
We sluiten af met een uitdrukkelijke vraag tot RESPECT voor de natuur in al zijn facetten over gans het tracé en SOCIALE CONTROLE op vlak van loslopende honden, wandelaars die afwijken van het wandelpad, … Durf hen aan te spreken en te wijzen op hun verantwoordelijkheid en hun storend gedrag!
ALLEMAAL DUS HARTELIJK UITGENODIGD  tijdens het weekend van 17 en 18 april om deze prachtige natuur IN EIGEN REGIO te ontdekken!
Tot dan!


NATUURPUNT AFDELING DE WIELEWAAL
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

03 481 94 79

Zoals je waarschijnlijk reeds vernomen hebt, mogen er geen georganiseerde wandelingen plaatshebben.

De wandeling van eind november gaat NIET door.

als de wandeling van december mag plaatsvinden, melden we het op de website.

Blijf genieten van de natuur, maar hou het veilig en respecteer de geldende maatregelen.

 

Zaterdag 31 oktober: Geleide wandeling Nazareth Zuid te Lier

De laatste zaterdag van de maand en dit wil zeggen: wandelen op Nazareth Zuid. We krijgen er niet genoeg van. Hopelijk nog veel herfstkleuren vandaag.

Tijdens deze wandeling is er aandacht voor de natuur in het algemeen in dit gebied dat nog volop in ontwikkeling is. Tevens komt de geschiedenis van de omgeving aan bod.

Samenkomst aan de fiets – wandelbrug op de Sionsite aan het Sionsplein te Lier om 14.00 uur.

Gidsen: Jean Van Loock en Marc Vermylen

Einde van de wandeling omstreeks 17.00 uur.

 

op voorhand verplicht inschrijven : Marc Vermylen:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

De voorbije periode genoten heel wat mensen van natuur in eigen streek. Vanaf nu mogen we opnieuw geleide wandelingen organiseren, zij het onder voorwaarden.

Maatregelen vanwege Natuurpunt:

Richtlijnen voor deelnemers (https://www.natuurpunt.be/pagina/corona-proof-activiteiten)

Voor alle activiteiten geldt:

  • Vooraf inschrijven is verplicht
  • Deelnemers zijn welkom als ze geen verdachte symptomen vertonen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 C°) of samenleven met personen met COVID19 of kenmerkende symptomen als koorts (vanaf 38 C°) of benauwdheidsklachten.
  • Deelnemers vanaf 12 jaar brengen verplicht hun eigen mondmasker mee en dragen deze.
  • Tijdens de theorielessen van een cursus is het dragen van een mondmasker verplicht
  • De afstandsregel van 1,5 meter moet in acht worden genomen.
  • Deelnemers raken geen objecten aan tijdens de excursie.

Als bewoners van een rijhuis in de Lierse binnenstad beperkt onze buitenruimte zich tot een weliswaar charmant maar klein koertje. Onze vierkante meter groen biedt net genoeg plaats voor wat kruiden, een occasionele aardbei en een verdwaald bijenhotel, waar de kinderen zich graag in hun strandstoeltjes naast nestelen en de volwassen al eens gezellig plegen te tafelen. En hoewel we soms dromen van een grote moestuin, een stoere boomhut of een heus voetbalveld, hoeft het doorgaans niet meer te zijn.

En voor die extra portie groenbeleving trekken we er graag op uit: lekker ravotten in het speelbos, samen vlinders proberen herkennen of een insectenzoektocht organiseren, rennen, springen en klimmen,...dat smaakt altijd naar meer.

Toen we lazen over #rondjenatuur, was een eigen actie op maat van onze 3 dappere stappers (Emmerik 8j, Oliver 6j & Renée 3j) dan ook snel opgezet. Onder de naam "regio-trotters" zetten we onze zinnen op het ontdekken van 4 wandelpaden ten voordele van de Wielewaal.

1e etappe op 30/5: het Steenbeemdenpad, een idyllische wandeling langs bos en dijk waar we onder meer kennis maakten met het prachtige bankje "Oeverloos", de ideale mijmerplek.

Op 7/6 trokken we vervolgens naar het Viersels Gebroekt. Tip: vergeet je verrekijker niet. Je vindt hier heel wat vogelsoorten, tot zelfs een pinguin toe (al bleek dit bij nader inzien toch een aalscholver...). Ook andere, exotische dierjes kruisten ons pad, zoals het vreemde fenomeen van de horzelvlinder. Het vlonderpad tot slot was de kers op de taart van een leuke dagtrip.

Volgende etappes op onze planning: Het Waverwoud met het Vossenbergbos en de Gasthuisbossenbossen, samen een mooie 5 km, en de Brede Zeyp, goed voor nog eens 4,7 km extra natuurplezier.

Geef een duwtje in de rug van onze jonge wandelaars en steun daarmee De Wielewaal, zodat onze bengels nog veel en lang kunnen genieten van al die lokale fauna en flora. Of sluit je aan bij de leuke initiatieven en zet je eigen #rondjenatuur op! Emmie Verachtert

 

 

De nieuwe Karekiet was reeds aangemaakt toen midden maart de beleidsmaatregelen werden bekendgemaakt die alle groepsactiviteiten verboden (en dit erg terecht). Voor het lenteseizoen 2020 stonden een hele reeks activiteiten ingepland die heel wat bladzijden vulden in onze nieuwe Karekiet. We hebben nu (einde maart) nog geen zicht op hoe lang de strenge maatregelen zullen nodig zijn en weten dus ook niet welke van de voorziene activiteiten zullen mogen en kunnen doorgaan... Enkele activiteiten (van begin april) zijn alvast afgelast en bvb. de inhuldiging van educatief wandelpad Nazareth Zuid (voorzien voor 17 mei) is alvast verschoven naar voorjaar 2021!

Dus wil je weten of een bepaalde activiteit doorgaat, raadpleeg dan regelmatig de activiteitenkalender op deze website. We plaatsen er enkel die activiteiten in waarvan we op een bepaald moment zeker zijn dat ze zullen kunnen doorgaan. 

De nieuwe Karekiet (nr. 2 van 2020) is intussen al wel gedrukt maar zal voorlopig nog niet verdeeld worden omdat we uiteraard geen risico's willen lopen voor de gezondheid van onze bussers.

Karekiet online

Wil je die nieuwe Karekiet toch al eens raadplegen (in kleur) dan kan je dat op volgende manieren:

Indien je enkel de nieuwe Karekiet wil lezen klik op volgende link : 
Wil je de laatste 10 Karekieten nog eens digitaal raadplegen:
1) ga via internet naar de website  www.issuu.com
2) tik bovenaan in het veld naast ISSUU (met het symbool vergrootglas) het woord Karekiet 
3) indien er meerdere mogelijkheden worden aangeboden, kies gewoon Karekiet (zonder meer)
4) je ziet een aantal uitgaven van de Karekiet staan en kiest  de Karekiet die je wil lezen door er op te klikken
5) vergroot eventueel het scherm door te klikken op het icoontje rechts onderaan en wil je het nog groter zien, dubbelklik dan op de bladzijde en beweeg de bladzijde door ze met de cursor vast te nemen (hier terug uitgaan doe je door opnieuw te dubbelklikken)
6) blader door de Karekiet met de pijltjes op het scherm (links en rechts)
7) druk ESC om terug te gaan
8) bij beëindigen gewoon de website sluiten
 
We wensen dat iedereen gezond de volgende weken doorkomt. Geniet tussendoor ook al eens wanneer mogelijk van lentenatuur (met inachtneming van de opgelegde beperkingen)